Test: Kemiska reaktioner och jämvikter (test på hela block 2)

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad händer med jämvikten på bilden om vi minskar koncentrationen syrgas?
2. Fosgen är en otrevlig gas som har använts som stridsgas. Den kan framställas genom att kolmonoxid får reagera med klorgas: CO(g) + Cl2(g) ⇌ COCl2(g) Vi har en behållare på 10,0 dm3. Vid jämvikt har vi 0,40 mol CO, 0,25 mol Cl2 och 0,70 mol COCl2. Vilket är värdet på jämviktskonstanten?
3. Vilken enhet har jämviktskonstanten i följande jämviktsreaktion;

2NH3 ⇌ N2 + 3H2

4. Vad innebär en endoterm reaktion?
5. Vad händer med jämvikten på bilden om vi minskar koncentrationen kvävedioxid?
6. Vilken av nedanstående ämnestyper kan inte delta i additionsreaktioner?
7. Vilken typ av karbokatjon visar bilden?
8. Vad heter reaktionstypen?
9. När propen reagerar med vätebromid kan i teorin både 2-brompropan och 1-brompropan bildas. Men i praktiken bildas nästan enbart den ena produkten. Vilken?
10. I en behållare med temp. 500 grader finns 0,010 M CO, 0,020 M H2O, 0,050 M CO2 samt 0,030 M H2. Systemets jämviktskonstant, K, är 5,9 och ämnena reagerar med varandra enligt följande; CO(g) + H2O(g) ⇌ CO2(g) + H2(g). Vad är koncentrationskvoten, Q?
11. När propen reagerar med väteklorid kan i teorin 2 produkter bildas. Men i praktiken bildas nästan enbart den ena produkten. Vilken?
12. Vilken typ av substitutionsreaktion kommer ske om 3-klor-3-metylhexan reagerar med en anjon?
13. Vad är namnet på den produkt som huvudsakligen bildas när 2-metyl-2-buten (2-metyl-2-but-2-en) reagerar med HCl?
14. Vad innebär enzym-inhibition?
15. Vilka av följande ämnen kan delta i additionsreaktioner?
16. Vad händer med jämvikten på bilden om vi ökar trycket genom att minska reaktionskärlets volym?
17. Detta begrepp innebär att enzymet kan binda flera olika substrat.
18. Vad betyder följande?: Q < K
19. Vilken typ av substitutionsreaktion beskrivs här; En elektronegativ atom drar fullständigt åt sig elektronerna, som den delar med kolatomen, och lämnar i form av en negativt laddad jon. Kvar blir då en karbokatjon som är en plusladdad och reaktiv partikel.
20. Vad betyder följande?: Q > K
21. Vilken typ av karbokatjoner är stabilast?
22. Vad är namnet på den produkt som bildas vid additionsreaktionen mellan 2-buten och klor (Cl2)?
23. Vilken typ av reaktion syns på bilden?
24. Ange jämviktskonstantens enhet för reaktionen på bilden.
25. Många enzymer kan inte utföra sin funktion (katalysera sin specifika reaktion) om de inte har hjälp av...?
26. Vad kallas de elektroner i en dubbelbindning som kan fungera som nukleofiler vid additionsreaktioner?
27. Vilken typ av substitutionreaktion beskrivs här; "Har svårt att ske med tertiära kol p.g.a. steriskt hinder. Nukleofilen kan inte komma åt att attackera om det sitter för mycket atomer/atomgrupper i vägen."
28. Vilken typ av substitutionsreaktion kommer ske om klormetan reagerar med en hydroxidjon?
29. Fosgen är en otrevlig gas som har använts som stridsgas. Den kan framställas genom att kolmonoxid får reagera med klorgas: CO(g) + Cl2(g) ⇌ COCl2(g) Vi har en behållare på 10,0 dm3. Vid jämvikt har vi 0,28 mol CO, 0,21 mol Cl2 och 0,81 mol COCl2. Vilket är värdet på jämviktskonstanten?
30. I en behållare med temp. 500 grader finns fyra gaser i lika koncentrationer (0,010 M). Systemets jämviktskonstant (K) är 5,9. Koncentrationskvoten (Q) är 4,0. Är systemet i jämvikt? Om det inte är i jämvikt, vilket håll kommer nettoreaktionen gå åt?
31. Vad visar koncentrationskvoten (Q)?
32. Vilken av följande faktorer påverkar inte reaktionshastigheten av en enzymkatalyserad reaktion?
33. Vad betyder följande?: Q = K
34. Vilken typ av reaktion visar bilden?
35. Vad innebär en exoterm reaktion?
36. Vad är namnet på den produkt som bildas vid additionsreaktionen mellan 1-buten och klor (Cl2)?
37. Vad menas med entalpi?
38. Vilken typ av karbokatjon visar bilden?
39. Ange jämviktskonstantens enhet för reaktionen på bilden.
40. När vi pratar om enzymer så kallar vi ämnet eller ämnena som ska omvandlas till produkt/produkter för...?
41. Vad är namnet på den produkt som bildas vid additionsreaktionen mellan buten och vatten?
42. Detta begrepp innebär att enzymet endast binder ett enda eller ett fåtal olika substrat.
43. Vilken typ av substitutionsreaktion beskrivs här; I steg 1 kommer en nukleofil (t.ex. en hydroxidjon) attackera molekylen vilket leder till att en elektronegativ atom i molekylen "knuffas" iväg.
44. Vilken typ av reaktion visar bilden?
45. Vad heter ämnet som bildas om 2-klor-2-metylpropan reagerar med OH- i en substitutionsreaktion?
46. Vad heter reaktionstypen?
47. Vilken typ av reaktion syns på bilden?
48. I en behållare med temp. 500 grader finns fyra gaser i lika koncentrationer (0,010 M). Systemets jämviktskonstant (K) är 5,9. Koncentrationskvoten (Q) är 5,9. Är systemet i jämvikt? Om det inte är i jämvikt, vilket håll kommer nettoreaktionen gå åt?
49. I en behållare med temp. 500 grader finns fyra gaser i lika koncentrationer (0,010 M). Systemets jämviktskonstant (K) är 5,9. Koncentrationskvoten (Q) är 6,4. Är systemet i jämvikt? Om det inte är i jämvikt, vilket håll kommer nettoreaktionen gå åt?
50. Enzymer katalyserar kemiska reaktioner genom att de binder substratet/substraten i en slags ”ficka” som kallas för...?