Test: Översikt över proteinsyntesen

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Proteinritning"

2. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Genkopia"

3. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Transporterar aminosyror"

4. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Proteinfabrik"

5. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Bygger upp ribosomen"

6. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Syntetiserar mRNA"

7. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Bygger upp proteiner"

8. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Molekyl som bl.a. innehåller gener"

9. 
Vad heter processen som innebär att mRNA bildas?

10. 
Vad heter processen som innefattar att olika aminosyror kopplas ihop till ett protein?

11. 
Vad är felaktigt angående DNA-molekylens uppbyggnad?

12. 
Vad är det viktigaste som händer vid modifieringen av mRNA?

13. 
Vad betyder proteinsyntes?

14. 
Vart i cellen sker transkriptionen?

15. 
Vart i cellen sker modifiering av mRNA?

16. 
Vart i cellen sker translationen?

17. 
Vad heter de delar i en gen som kodar för ett protein?

18. 
Vad är felaktigt angående det genetiska språket?

19. 
Vilken kvävebas finns inte i en DNA-molekyl?

20. 
I en DNA-molekyl finns det lika många adenin som...?

21. 
I en DNA-molekyl finns det lika många guanin som...?

22. 
I en RNA-molekyl finns det lika många uracil som...?

23. 
Vilken kvävebas finns inte i en RNA-molekyl?

24. 
Vad innebär det att den genetiska koden är degenererad??

25. 
Vilken konsekvens får en tyst mutation?

26. 
Hur många nukleotider/kvävebaser i genen kodar för varje aminosyra?

27. 
Vilken process sker först vid proteinsyntesen?

28. 
Vilken process sker sist vid proteinsyntesen?

29. 
Vilken process ingår inte vid proteinsyntesen?

30. 
Hur många kromosomer finns i en mänsklig kroppscell?