Test: Översikt över proteinsyntesen

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Proteininstruktion"

2. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Genkopia"

3. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Transporterar aminosyror"

4. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Proteinfabrik"

5. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Bygger upp ribosomen och katalyserar reaktionerna i ribosomen"

6. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Syntetiserar mRNA"

7. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Bygger upp proteiner"

8. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Molekyl som bl.a. innehåller gener"

9. 
Vad heter processen som innebär att mRNA bildas?

10. 
Vad heter processen som innefattar att olika aminosyror kopplas ihop till en polypeptidkedja?

11. 
Vad är det viktigaste som händer vid modifieringen av mRNA?

12. 
Vad betyder proteinsyntes?

13. 
Vart i cellen sker transkriptionen?

14. 
Vart i cellen sker modifiering av mRNA?

15. 
Vart i cellen sker translationen?

16. 
Vad heter de delar i en gen som kodar för ett protein?

17. 
Vilken kvävebas finns inte i en DNA-molekyl?

18. 
Vilken kvävebas finns inte i en RNA-molekyl?

19. 
Hur många nukleotider/kvävebaser i genen kodar för varje aminosyra?

20. 
Vilken process sker först vid proteinsyntesen?

21. 
Vilken process ingår inte vid proteinsyntesen?