Test: Substansmängd, molmassa och massa

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken enhet mäts substansmängd i?

2. 
Hur beräknas substansmängden?

3. 
Hur många partiklar motsvarar 1 mol?

4. 
Vilken enhet mäts molmassa i?

5. 
Vad menas egentligen med substansmängd?

6. 
Beräkna substansmängden ättiksyra i 10,0 gram ättiksyra (CH3COOH)

7. 
Bestäm molmassan för vatten

8. 
Beräkna substansmängden vatten i 100 gram vatten

9. 
Bestäm molmassan för kaliumoxid

10. 
Beräkna massan av 0,50 mol ättiksyra (CH3COOH)

11. 
Bestäm molmassan för magnesiumklorid

12. 
Hur många partiklar motsvarar 2 mol?

13. 
Hur beräknas massan?