Test: Substansmängd, molmassa och massa

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Hur beräknas massan?

2. 
Hur många partiklar motsvarar 2 mol?

3. 
Vilken enhet mäts molmassa i?

4. 
Hur många partiklar motsvarar 1 mol?

5. 
Hur beräknas substansmängden?

6. 
Bestäm molmassan för magnesiumklorid

7. 
Beräkna substansmängden ättiksyra i 10,0 gram ättiksyra (CH3COOH)

8. 
Vad menas egentligen med substansmängd?

9. 
Beräkna massan av 0,50 mol ättiksyra (CH3COOH)

10. 
Bestäm molmassan för vatten

11. 
Bestäm molmassan för kaliumoxid

12. 
Vilken enhet mäts substansmängd i?

13. 
Beräkna substansmängden vatten i 100 gram vatten