Test: Substansmängd, molmassa och massa

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Bestäm molmassan för magnesiumklorid
2. Hur beräknas massan?
3. Beräkna substansmängden ättiksyra i 10,0 gram ättiksyra (CH3COOH)
4. Vad menas egentligen med substansmängd?
5. Vilken enhet mäts substansmängd i?
6. Beräkna substansmängden vatten i 100 gram vatten
7. Hur många partiklar motsvarar 2 mol?
8. Bestäm molmassan för vatten
9. Hur beräknas substansmängden?
10. Vilken enhet mäts molmassa i?
11. Beräkna massan av 0,50 mol ättiksyra (CH3COOH)
12. Bestäm molmassan för kaliumoxid
13. Hur många partiklar motsvarar 1 mol?