Test: Substansmängd, molmassa och massa

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Hur många partiklar motsvarar 1 mol?

2. 
Beräkna substansmängden ättiksyra i 10,0 gram ättiksyra (CH3COOH)

3. 
Vilken enhet mäts molmassa i?

4. 
Hur beräknas massan?

5. 
Hur beräknas substansmängden?

6. 
Beräkna massan av 0,50 mol ättiksyra (CH3COOH)

7. 
Bestäm molmassan för kaliumoxid

8. 
Beräkna substansmängden vatten i 100 gram vatten

9. 
Bestäm molmassan för magnesiumklorid

10. 
Vilken enhet mäts substansmängd i?

11. 
Bestäm molmassan för vatten

12. 
Vad menas egentligen med substansmängd?

13. 
Hur många partiklar motsvarar 2 mol?