Test: Skelettmuskler – Synergister, antagonister och musklernas arbetssätt

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken/vilka av följande muskler är inte synergist till semimembranosus vid rörelser i knäleden?
2. Vilken av följande muskler är inte synergist till biceps femoris vid rörelser i höftleden?
3. Muskelarbete som innebär att skelettmuskeln utvecklar kraft samtidigt som en rörelse sker i leden kallas för...?
4. Vilken av följande muskler är synergist till biceps femoris vid rörelser i knäleden?
5. Muskelarbete som innebär att skelettmuskeln utvecklar kraft utan att någon rörelse sker i leden kallas för...?
6. Vilken/vilka av följande muskler är synergist till iliopsoas vid rörelser i höftleden?
7. Vilken av följande muskler är synergist till biceps brachii vid rörelser i axelleden?
8. Muskelarbete som innebär att skelettmuskeln utvecklar kraft samtidigt som muskeln förlängs kallas för...?
9. Vilken av följande muskler är antagonist till biceps brachii vid rörelser i armbågsleden?
10. Muskelarbete som innebär att skelettmuskeln utvecklar kraft samtidigt som muskeln förkortas kallas för...?
11. Vilken/vilka av följande muskler är antagonist till gastrocnemius vid rörelser i fotleden?
12. Muskelarbete som innebär att skelettmuskeln utvecklar kraft utan att någon rörelse sker i leden kallas för...?
13. Vilken/vilka av följande muskler är antagonist till iliopsoas vid rörelser i höftleden?
14. Muskelarbete som innebär att skelettmuskeln utvecklar kraft samtidigt som en rörelse sker i leden kallas för...?
15. Vilken/vilka av följande muskler är synergist till gastrocnemius vid rörelser i fotleden?
16. En muskel som har förmåga att utföra samma rörelse som agonisten och därmed kan hjälpa agonisten, kallas för...?
17. Muskelarbete som innebär att skelettmuskeln utvecklar kraft utan att någon rörelse sker i leden kallas för...?