Test: Skelettmuskler – Synergister, antagonister och musklernas arbetssätt

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken/vilka av följande muskler är antagonist till gastrocnemius vid rörelser i fotleden?

2. 
Muskelarbete som innebär att skelettmuskeln utvecklar kraft samtidigt som en rörelse sker i leden kallas för...?

3. 
Vilken/vilka av följande muskler är synergist till iliopsoas vid rörelser i höftleden?

4. 
Muskelarbete som innebär att skelettmuskeln utvecklar kraft utan att någon rörelse sker i leden kallas för...?

5. 
Vilken/vilka av följande muskler är antagonist till iliopsoas vid rörelser i höftleden?

6. 
Vilken av följande muskler är inte synergist till biceps femoris vid rörelser i höftleden?

7. 
Vilken/vilka av följande muskler är synergist till gastrocnemius vid rörelser i fotleden?

8. 
Vilken av följande muskler är synergist till biceps brachii vid rörelser i axelleden?

9. 
Muskelarbete som innebär att skelettmuskeln utvecklar kraft utan att någon rörelse sker i leden kallas för...?

10. 
Vilken av följande muskler är synergist till biceps femoris vid rörelser i knäleden?

11. 
Vilken/vilka av följande muskler är inte synergist till semimembranosus vid rörelser i knäleden?

12. 
Muskelarbete som innebär att skelettmuskeln utvecklar kraft samtidigt som muskeln förkortas kallas för...?

13. 
En muskel som har förmåga att utföra samma rörelse som agonisten och därmed kan hjälpa agonisten, kallas för...?

14. 
Vilken av följande muskler är antagonist till biceps brachii vid rörelser i armbågsleden?

15. 
Muskelarbete som innebär att skelettmuskeln utvecklar kraft samtidigt som en rörelse sker i leden kallas för...?

16. 
Muskelarbete som innebär att skelettmuskeln utvecklar kraft samtidigt som muskeln förlängs kallas för...?

17. 
Muskelarbete som innebär att skelettmuskeln utvecklar kraft utan att någon rörelse sker i leden kallas för...?