Test: Skelettmusklernas uppbyggnad och funktion

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
I varje muskelfiber finns ett stort antal avlånga strukturer som kallas för...?

2. 
Vilken/vilka av följande funktioner är inte förknippad med skelettmuskulaturen?

3. 
Vad heter den typ av muskelfibrer som har högst antal mitokondrier?

4. 
Vad heter den typ av muskelfibrer som har lägst kontraktionshastighet?

5. 
En muskelfiber är detsamma som en...?

6. 
Vad heter skelettmuskelceller med ett annat ord?

7. 
Muskelcellens cytoplasma kallas för?

8. 
Vad heter den typ av muskelfibrer som innehåller mest myoglobin?

9. 
Vad heter den typ av muskelfibrer som har lättast att få störst tvärsnittsarea?

10. 
Muskelcellens cellmembran kallas för?

11. 
Vad heter den typ av muskelfibrer som har lägst antal mitokondrier?

12. 
Muskelcellens endoplasmatiska nätverk (ER) kallas för?

13. 
Varje myofibrill är uppbyggd av ett antal kontraherande enheter som kallas för...?

14. 
Hur många cellkärnor finns i en muskelcell?

15. 
Vad heter de två proteiner som sarkomererna framförallt är uppbyggda av?

16. 
Skelettmuskulaturen kallas även för?

17. 
Vad består en muskelfascikel av?

18. 
Vad heter den typ av muskelfibrer som har högst kontraktionshastighet?