Test: Skelettmusklernas uppbyggnad och funktion

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad heter skelettmuskelceller med ett annat ord?

2. 
Muskelcellens endoplasmatiska nätverk (ER) kallas för?

3. 
Vad heter den typ av muskelfibrer som har lägst kontraktionshastighet?

4. 
Muskelcellens cytoplasma kallas för?

5. 
Vilken/vilka av följande funktioner är inte förknippad med skelettmuskulaturen?

6. 
Vad heter den typ av muskelfibrer som innehåller mest myoglobin?

7. 
En muskelfiber är detsamma som en...?

8. 
Varje myofibrill är uppbyggd av ett antal kontraherande enheter som kallas för...?

9. 
Skelettmuskulaturen kallas även för?

10. 
Vad heter den typ av muskelfibrer som har lättast att få störst tvärsnittsarea?

11. 
Hur många cellkärnor finns i en muskelcell?

12. 
Muskelcellens cellmembran kallas för?

13. 
Vad består en muskelfascikel av?

14. 
I varje muskelfiber finns ett stort antal avlånga strukturer som kallas för...?

15. 
Vad heter den typ av muskelfibrer som har högst antal mitokondrier?

16. 
Vad heter den typ av muskelfibrer som har högst kontraktionshastighet?

17. 
Vad heter den typ av muskelfibrer som har lägst antal mitokondrier?

18. 
Vad heter de två proteiner som sarkomererna framförallt är uppbyggda av?