Test: Skelettmusklernas uppbyggnad och funktion

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Muskelcellens cytoplasma kallas för?
2. Vad heter de två proteiner som sarkomererna framförallt är uppbyggda av?
3. En muskelfiber är detsamma som en...?
4. Vad heter den typ av muskelfibrer som innehåller mest myoglobin?
5. Vad heter den typ av muskelfibrer som har högst kontraktionshastighet?
6. Vad heter den typ av muskelfibrer som har lägst antal mitokondrier?
7. Varje myofibrill är uppbyggd av ett antal kontraherande enheter som kallas för...?
8. Vad består en muskelfascikel av?
9. Muskelcellens cellmembran kallas för?
10. Muskelcellens endoplasmatiska nätverk (ER) kallas för?
11. Vilken/vilka av följande funktioner är inte förknippad med skelettmuskulaturen?
12. Hur många cellkärnor finns i en muskelcell?
13. Vad heter den typ av muskelfibrer som har lägst kontraktionshastighet?
14. Vad heter den typ av muskelfibrer som har lättast att få störst tvärsnittsarea?
15. Vad heter skelettmuskelceller med ett annat ord?
16. Skelettmuskulaturen kallas även för?
17. I varje muskelfiber finns ett stort antal avlånga strukturer som kallas för...?
18. Vad heter den typ av muskelfibrer som har högst antal mitokondrier?