Test: Skelettmusklernas uppbyggnad och funktion

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad heter den typ av muskelfibrer som innehåller mest myoglobin?
2. I varje muskelfiber finns ett stort antal avlånga strukturer som kallas för...?
3. Muskelcellens cytoplasma kallas för?
4. Vad heter den typ av muskelfibrer som har högst antal mitokondrier?
5. Vad heter den typ av muskelfibrer som har högst kontraktionshastighet?
6. Vad heter skelettmuskelceller med ett annat ord?
7. Muskelcellens cellmembran kallas för?
8. Vad heter de två proteiner som sarkomererna framförallt är uppbyggda av?
9. Hur många cellkärnor finns i en muskelcell?
10. Skelettmuskulaturen kallas även för?
11. Vad heter den typ av muskelfibrer som har lättast att få störst tvärsnittsarea?
12. Vad består en muskelfascikel av?
13. En muskelfiber är detsamma som en...?
14. Vilken/vilka av följande funktioner är inte förknippad med skelettmuskulaturen?
15. Varje myofibrill är uppbyggd av ett antal kontraherande enheter som kallas för...?
16. Vad heter den typ av muskelfibrer som har lägst kontraktionshastighet?
17. Muskelcellens endoplasmatiska nätverk (ER) kallas för?
18. Vad heter den typ av muskelfibrer som har lägst antal mitokondrier?