Test: Skelettmusklernas uppbyggnad och funktion

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Hur många cellkärnor finns i en muskelcell?
2. Vad heter skelettmuskelceller med ett annat ord?
3. Vad heter den typ av muskelfibrer som har lägst antal mitokondrier?
4. Vad heter de två proteiner som sarkomererna framförallt är uppbyggda av?
5. I varje muskelfiber finns ett stort antal avlånga strukturer som kallas för...?
6. Muskelcellens cytoplasma kallas för?
7. En muskelfiber är detsamma som en...?
8. Vad heter den typ av muskelfibrer som har högst kontraktionshastighet?
9. Vad heter den typ av muskelfibrer som har högst antal mitokondrier?
10. Vad heter den typ av muskelfibrer som har lättast att få störst tvärsnittsarea?
11. Vad heter den typ av muskelfibrer som har lägst kontraktionshastighet?
12. Vad består en muskelfascikel av?
13. Varje myofibrill är uppbyggd av ett antal kontraherande enheter som kallas för...?
14. Muskelcellens endoplasmatiska nätverk (ER) kallas för?
15. Vilken/vilka av följande funktioner är inte förknippad med skelettmuskulaturen?
16. Muskelcellens cellmembran kallas för?
17. Vad heter den typ av muskelfibrer som innehåller mest myoglobin?
18. Skelettmuskulaturen kallas även för?