Test: Läges- och rörelseuttryck

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad menas med lägesbegreppet sinister?
2. Vad menas med rörelsebegreppet flexion?
3. Vad menas med lägesbegreppet medial?
4. Supination och pronation sker i ett rörelseplan som kallas för?
5. Vad menas med rörelsebegreppet depression?
6. Vad menas med lägesbegreppet dorsal?
7. Abduktion och adduktion sker i ett rörelseplan som kallas för?
8. Vad menas med lägesbegreppet distal?
9. Vad menas med rörelsebegreppet extension?
10. Vad menas med lägesbegreppet dexter?
11. Vad menas med rörelsebegreppet pronation?
12. Vad menas med lägesbegreppet anterior?
13. Vad menas med lägesbegreppet proximal?
14. Vad menas med lägesbegreppet cranial?
15. Flexion och extension sker i ett rörelseplan som kallas för?
16. Vad menas med lägesbegreppet inferior?
17. Vad menas med lägesbegreppet ventral?
18. Vad menas med lägesbegreppet caudal?
19. Vad menas med lägesbegreppet lateral?
20. Vad menas med rörelsebegreppet supination?
21. Vad menas med rörelsebegreppet abduktion?
22. Vad menas med rörelsebegreppet adduktion?
23. Vad menas med lägesbegreppet superior?
24. Vad menas med rörelsebegreppet elevation?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *