Test: Skelettmusklernas ursprung, fäste och funktion – nivå 1 och2

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vart har deltoideus sina ursprung?

2. 
Vilken/vilka av följande muskler kan utföra flexion i axelleden?

3. 
Vilken/vilka funktioner har tibialis anterior?

4. 
Vilken/vilka funktioner har pectoralis major?

5. 
Vilken funktion är viktigast hos deltoideus pars medialis?

6. 
Vilken är den viktigaste funktionen som gluteus maximus har?

7. 
Vilken/vilka av följande muskler kan utföra extension i axelleden?

8. 
Vart fäster rhomboideus minor?

9. 
Vart har latissimus dorsi ursprung?

10. 
Vart har triceps brachiis laterala och mediala huvud (ej det långa huvudet) sitt ursprung?

11. 
Vad heter muskeln som har ursprung på ryggradens kotor och pelvis och fäster på humerus? ?

12. 
Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?

13. 
Vilken/vilka av följande muskler kan utföra depression av scapula?

14. 
Vad heter muskeln vars långa huvud har sitt ursprung på scapula och fäster på ulna?

15. 
Vart har subscapularis sitt fäste?

16. 
Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?

17. 
Vilken/vilka av följande muskler kan utföra flexion i axelleden?

18. 
Vart har subscapularis sitt ursprung?

19. 
Vilken av följande muskler har ett av sina ursprung (det korta huvudet) på processus coracoideus (korpnäbbsutskottet)?)

20. 
Vilken/vilka funktioner har triceps brachii?

21. 
Vilken muskeln kan utföra extension i armbågsleden?

22. 
Vilka av följande muskler har ursprung på femur?

23. 
Vart har rhomboideus minor sitt ursprung?

24. 
Vilken del av deltoideus har ursprung på clavicula?

25. 
Vad menas med lägesbegreppet lateral?

26. 
Vilken muskeln kan utföra flexion i armbågsleden?

27. 
Vilken/vilka funktioner har biceps brachii?

28. 
Vilken/vilka funktioner har soleus?

29. 
Vilka av följande muskler har ursprung på scapula och fäster på humerus?

30. 
Vad heter muskeln som har ursprung på scapula och clavicula och fäster på humerus?

31. 
Vilken/vilka muskler kan utföra abduktion i axelleden?

32. 
Vart har teres minor sitt ursprung?

33. 
Vart har pectoralis minor sitt fäste?

34. 
Vart fäster rhomboideus major?

35. 
Vad heter muskeln som drar in magen och ökar buktrycket?

36. 
Vilken/vilka av följande muskler kan utföra elevation av scapula?

37. 
Vilken/vilka funktioner har rectus abdominis?

38. 
Vart fäster trapezius?

39. 
Vilken/vilka funktioner har obliquus externus abdominis?

40. 
Vilken/vilka funktioner har gastrocnemius?

41. 
Vilken/vilka funktioner har latissimus dorsi?

42. 
Vilken/vilka av följande muskler har sitt fäste på humerus?

43. 
Vilken är den viktigaste funktionen som gluteus medius och gluteus minimus har?

44. 
Vilket av följande alternativ är inte en plats där pectoralis major har ursprung?

45. 
Vilken/vilka funktioner har quadriceps femoris?

46. 
Vart har triceps brachiis långa huvud sitt ursprung?

47. 
Vilken av följande muskler har ursprung på femur?

48. 
Vilken/vilka av följande muskler har sitt fäste på humerus?

49. 
Vart har pectoralis minor sitt ursprung?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *