Test: Skelettmusklernas ursprung, fäste och funktion – nivå 1 och2

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken/vilka funktioner har latissimus dorsi?
2. Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?
3. Vilken/vilka funktioner har quadriceps femoris?
4. Vart har pectoralis minor sitt fäste?
5. Vilken är den viktigaste funktionen som gluteus maximus har?
6. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra extension i axelleden?
7. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra depression av scapula?
8. Vilken funktion är viktigast hos deltoideus pars medialis?
9. Vilken muskeln kan utföra flexion i armbågsleden?
10. Vart har latissimus dorsi ursprung?
11. Vilken/vilka muskler kan utföra abduktion i axelleden?
12. Vart har triceps brachiis laterala och mediala huvud (ej det långa huvudet) sitt ursprung?
13. Vilken/vilka funktioner har triceps brachii?
14. Vad heter muskeln vars långa huvud har sitt ursprung på scapula och fäster på ulna?
15. Vad heter muskeln som drar in magen och ökar buktrycket?
16. Vilka av följande muskler har ursprung på scapula och fäster på humerus?
17. Vad heter muskeln som har ursprung på scapula och clavicula och fäster på humerus?
18. Vart fäster rhomboideus major?
19. Vilken av följande muskler har ursprung på femur?
20. Vad menas med lägesbegreppet lateral?
21. Vart har pectoralis minor sitt ursprung?
22. Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?
23. Vilken/vilka funktioner har rectus abdominis?
24. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra elevation av scapula?
25. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra flexion i axelleden?
26. Vart fäster trapezius?
27. Vart fäster rhomboideus minor?
28. Vart har rhomboideus minor sitt ursprung?
29. Vilken muskeln kan utföra extension i armbågsleden?
30. Vilken del av deltoideus har ursprung på clavicula?
31. Vilken av följande muskler har ett av sina ursprung (det korta huvudet) på processus coracoideus (korpnäbbsutskottet)?)
32. Vart har triceps brachiis långa huvud sitt ursprung?
33. Vart har teres minor sitt ursprung?
34. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra flexion i axelleden?
35. Vart har subscapularis sitt fäste?
36. Vilken/vilka funktioner har soleus?
37. Vad heter muskeln som har ursprung på ryggradens kotor och pelvis och fäster på humerus? ?
38. Vilket av följande alternativ är inte en plats där pectoralis major har ursprung?
39. Vilken/vilka av följande muskler har sitt fäste på humerus?
40. Vilka av följande muskler har ursprung på femur?
41. Vilken/vilka funktioner har biceps brachii?
42. Vilken/vilka av följande muskler har sitt fäste på humerus?
43. Vilken är den viktigaste funktionen som gluteus medius och gluteus minimus har?
44. Vilken/vilka funktioner har pectoralis major?
45. Vilken/vilka funktioner har tibialis anterior?
46. Vilken/vilka funktioner har gastrocnemius?
47. Vilken/vilka funktioner har obliquus externus abdominis?
48. Vart har deltoideus sina ursprung?
49. Vart har subscapularis sitt ursprung?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *