Test: Skelettmusklernas ursprung, fäste och funktion – nivå 1 och2

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra flexion i axelleden?
2. Vart har subscapularis sitt fäste?
3. Vilken/vilka funktioner har tibialis anterior?
4. Vilken/vilka funktioner har obliquus externus abdominis?
5. Vilken/vilka av följande muskler har sitt fäste på humerus?
6. Vart har deltoideus sina ursprung?
7. Vilken/vilka funktioner har pectoralis major?
8. Vart har triceps brachiis laterala och mediala huvud (ej det långa huvudet) sitt ursprung?
9. Vilken/vilka muskler kan utföra abduktion i axelleden?
10. Vilka av följande muskler har ursprung på scapula och fäster på humerus?
11. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra extension i axelleden?
12. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra flexion i axelleden?
13. Vilket av följande alternativ är inte en plats där pectoralis major har ursprung?
14. Vilken/vilka funktioner har gastrocnemius?
15. Vilken av följande muskler har ursprung på femoris
16. Vilken är den viktigaste funktionen som gluteus maximus har?
17. Vart har subscapularis sitt ursprung?
18. Vilken del av deltoideus har ursprung på clavicula?
19. Vart fäster rhomboideus minor?
20. Vilken är den viktigaste funktionen som gluteus medius och gluteus minimus har?
21. Vart har latissimus dorsi ursprung?
22. Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?
23. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra elevation av scapula?
24. Vilken/vilka av följande muskler har sitt fäste på humerus?
25. Vart har pectoralis minor sitt ursprung?
26. Vilken/vilka funktioner har rectus abdominis?
27. Vilken/vilka funktioner har latissimus dorsi?
28. Vad heter muskeln som drar in magen och ökar buktrycket?
29. Vad heter muskeln som har ursprung på scapula och clavicula och fäster på humerus?
30. Vilken/vilka funktioner har biceps brachii?
31. Vart har triceps brachiis långa huvud sitt ursprung?
32. Vart har pectoralis minor sitt fäste?
33. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra depression av scapula?
34. Vart har teres minor sitt ursprung?
35. Vilken/vilka funktioner har triceps brachii?
36. Vad menas med lägesbegreppet lateral?
37. Vad heter muskeln vars långa huvud har sitt ursprung på scapula och fäster på ulna?
38. Vad heter muskeln som har ursprung på ryggradens kotor och pelvis och fäster på humerus? ?
39. Vilken/vilka funktioner har quadriceps femoris?
40. Vart fäster trapezius?
41. Vilken av följande muskler har ett av sina ursprung (det korta huvudet) på processus coracoideus (korpnäbbsutskottet)?)
42. Vilken muskeln kan utföra flexion i armbågsleden?
43. Vart har rhomboideus minor sitt ursprung?
44. Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?
45. Vilken funktion är viktigast hos deltoideus pars medialis?
46. Vilken muskeln kan utföra extension i armbågsleden?
47. Vart fäster rhomboideus major?
48. Vilka av följande muskler har ursprung på femur?
49. Vilken/vilka funktioner har soleus?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *