Test: Skelettmusklernas ursprung, fäste och funktion – nivå 1 och2

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken/vilka funktioner har biceps brachii?

2. 
Vilken/vilka funktioner har gastrocnemius?

3. 
Vart har latissimus dorsi ursprung?

4. 
Vart har deltoideus sina ursprung?

5. 
Vilken/vilka muskler kan utföra abduktion i axelleden?

6. 
Vart har subscapularis sitt ursprung?

7. 
Vilken/vilka funktioner har triceps brachii?

8. 
Vilken muskeln kan utföra flexion i armbågsleden?

9. 
Vilken/vilka funktioner har latissimus dorsi?

10. 
Vilken/vilka funktioner har rectus abdominis?

11. 
Vart har pectoralis minor sitt fäste?

12. 
Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?

13. 
Vart fäster rhomboideus minor?

14. 
Vart har teres minor sitt ursprung?

15. 
Vart har triceps brachiis laterala och mediala huvud (ej det långa huvudet) sitt ursprung?

16. 
Vad heter muskeln som har ursprung på ryggradens kotor och pelvis och fäster på humerus? ?

17. 
Vilken är den viktigaste funktionen som gluteus maximus har?

18. 
Vilka av följande muskler har ursprung på femur?

19. 
Vad heter muskeln som har ursprung på scapula och clavicula och fäster på humerus?

20. 
Vilket av följande alternativ är inte en plats där pectoralis major har ursprung?

21. 
Vilken/vilka funktioner har obliquus externus abdominis?

22. 
Vilken muskeln kan utföra extension i armbågsleden?

23. 
Vilken/vilka funktioner har pectoralis major?

24. 
Vilken/vilka av följande muskler har sitt fäste på humerus?

25. 
Vilken/vilka funktioner har soleus?

26. 
Vilken del av deltoideus har ursprung på clavicula?

27. 
Vart fäster rhomboideus major?

28. 
Vart har triceps brachiis långa huvud sitt ursprung?

29. 
Vilken/vilka av följande muskler har sitt fäste på humerus?

30. 
Vad menas med lägesbegreppet lateral?

31. 
Vilken är den viktigaste funktionen som gluteus medius och gluteus minimus har?

32. 
Vart har rhomboideus minor sitt ursprung?

33. 
Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?

34. 
Vart fäster trapezius?

35. 
Vilken/vilka av följande muskler kan utföra elevation av scapula?

36. 
Vilken/vilka funktioner har quadriceps femoris?

37. 
Vad heter muskeln vars långa huvud har sitt ursprung på scapula och fäster på ulna?

38. 
Vilken/vilka av följande muskler kan utföra extension i axelleden?

39. 
Vart har subscapularis sitt fäste?

40. 
Vilken funktion är viktigast hos deltoideus pars medialis?

41. 
Vilka av följande muskler har ursprung på scapula och fäster på humerus?

42. 
Vilken av följande muskler har ursprung på femur?

43. 
Vilken av följande muskler har ett av sina ursprung (det korta huvudet) på processus coracoideus (korpnäbbsutskottet)?)

44. 
Vilken/vilka av följande muskler kan utföra flexion i axelleden?

45. 
Vilken/vilka funktioner har tibialis anterior?

46. 
Vilken/vilka av följande muskler kan utföra flexion i axelleden?

47. 
Vart har pectoralis minor sitt ursprung?

48. 
Vilken/vilka av följande muskler kan utföra depression av scapula?

49. 
Vad heter muskeln som drar in magen och ökar buktrycket?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *