Test: Skelettmusklernas ursprung, fäste och funktion – nivå 1 och2

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken är den viktigaste funktionen som gluteus maximus har?
2. Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?
3. Vart fäster rhomboideus major?
4. Vilket av följande alternativ är inte en plats där pectoralis major har ursprung?
5. Vilken/vilka av följande muskler har sitt fäste på humerus?
6. Vart har teres minor sitt ursprung?
7. Vilka av följande muskler har ursprung på scapula och fäster på humerus?
8. Vad menas med lägesbegreppet lateral?
9. Vilken/vilka muskler kan utföra abduktion i axelleden?
10. Vart har latissimus dorsi ursprung?
11. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra depression av scapula?
12. Vart har deltoideus sina ursprung?
13. Vilken/vilka funktioner har soleus?
14. Vilken muskeln kan utföra flexion i armbågsleden?
15. Vilken av följande muskler har ursprung på femur?
16. Vilken är den viktigaste funktionen som gluteus medius och gluteus minimus har?
17. Vilken/vilka funktioner har rectus abdominis?
18. Vilken av följande muskler har ett av sina ursprung (det korta huvudet) på processus coracoideus (korpnäbbsutskottet)?)
19. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra extension i axelleden?
20. Vilken del av deltoideus har ursprung på clavicula?
21. Vilken/vilka funktioner har pectoralis major?
22. Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?
23. Vilka av följande muskler har ursprung på femur?
24. Vart har triceps brachiis långa huvud sitt ursprung?
25. Vart har rhomboideus minor sitt ursprung?
26. Vilken/vilka funktioner har quadriceps femoris?
27. Vilken/vilka funktioner har biceps brachii?
28. Vart fäster trapezius?
29. Vilken funktion är viktigast hos deltoideus pars medialis?
30. Vart har subscapularis sitt fäste?
31. Vart har triceps brachiis laterala och mediala huvud (ej det långa huvudet) sitt ursprung?
32. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra elevation av scapula?
33. Vilken/vilka av följande muskler har sitt fäste på humerus?
34. Vad heter muskeln som drar in magen och ökar buktrycket?
35. Vilken muskeln kan utföra extension i armbågsleden?
36. Vad heter muskeln vars långa huvud har sitt ursprung på scapula och fäster på ulna?
37. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra flexion i axelleden?
38. Vart har subscapularis sitt ursprung?
39. Vilken/vilka funktioner har latissimus dorsi?
40. Vilken/vilka funktioner har triceps brachii?
41. Vart fäster rhomboideus minor?
42. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra flexion i axelleden?
43. Vad heter muskeln som har ursprung på scapula och clavicula och fäster på humerus?
44. Vilken/vilka funktioner har gastrocnemius?
45. Vart har pectoralis minor sitt ursprung?
46. Vilken/vilka funktioner har obliquus externus abdominis?
47. Vad heter muskeln som har ursprung på ryggradens kotor och pelvis och fäster på humerus? ?
48. Vilken/vilka funktioner har tibialis anterior?
49. Vart har pectoralis minor sitt fäste?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *