Test: Skelettmusklernas ursprung, fäste och funktion – nivå 2

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vart har rhomboideus minor sitt ursprung?
2. Vilken/vilka funktioner har rectus femoris?
3. Vilken del av deltoideus har ursprung på clavicula?
4. Vart har iliopsoas ursprung?
5. Vart har triceps brachiis långa huvud sitt ursprung?
6. Vilken/vilka funktioner har tensor fascia latae?
7. Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?
8. Vilken/vilka funktioner har vastus medialis?
9. Vart har triceps brachii sitt fäste?
10. Vilka av följande muskler har ursprung på scapula och fäster på humerus?
11. Vart har triceps brachiis laterala och mediala huvud (ej det långa huvudet) sitt ursprung?
12. Vilket av följande alternativ är inte en plats där pectoralis major har ursprung?
13. Vart fäster rhomboideus major?
14. Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?
15. Vilka av följande muskler har ursprung på femur?
16. Vart fäster trapezius?
17. Vart har subscapularis sitt ursprung?
18. Vart har pectoralis minor sitt fäste?
19. Vart fäster rhomboideus minor?
20. Vart har deltoideus sina ursprung?
21. Vart har pectoralis minor sitt ursprung?
22. Vart har latissimus dorsi ursprung?
23. Vart har subscapularis sitt fäste?
24. Vart har teres minor sitt ursprung?