Test: Skelettmusklernas ursprung, fäste och funktion – nivå 2

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vart har deltoideus sina ursprung?

2. 
Vilka av följande muskler har ursprung på femur?

3. 
Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?

4. 
Vilken del av deltoideus har ursprung på clavicula?

5. 
Vilken/vilka funktioner har tensor fascia latae?

6. 
Vart har latissimus dorsi ursprung?

7. 
Vilket av följande alternativ är inte en plats där pectoralis major har ursprung?

8. 
Vart har subscapularis sitt fäste?

9. 
Vilken/vilka funktioner har rectus femoris?

10. 
Vart fäster rhomboideus major?

11. 
Vart fäster trapezius?

12. 
Vart har triceps brachii sitt fäste?

13. 
Vart har triceps brachiis långa huvud sitt ursprung?

14. 
Vilken/vilka funktioner har vastus medialis?

15. 
Vart har subscapularis sitt ursprung?

16. 
Vart har triceps brachiis laterala och mediala huvud (ej det långa huvudet) sitt ursprung?

17. 
Vart har teres minor sitt ursprung?

18. 
Vart har iliopsoas ursprung?

19. 
Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?

20. 
Vart har rhomboideus minor sitt ursprung?

21. 
Vart har pectoralis minor sitt ursprung?

22. 
Vart har pectoralis minor sitt fäste?

23. 
Vart fäster rhomboideus minor?

24. 
Vilka av följande muskler har ursprung på scapula och fäster på humerus?