Test: Skelettmusklernas ursprung, fäste och funktion – nivå 2

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vart har latissimus dorsi ursprung?

2. 
Vart fäster rhomboideus minor?

3. 
Vart har pectoralis minor sitt ursprung?

4. 
Vilka av följande muskler har ursprung på femur?

5. 
Vart har triceps brachii sitt fäste?

6. 
Vilket av följande alternativ är inte en plats där pectoralis major har ursprung?

7. 
Vart har rhomboideus minor sitt ursprung?

8. 
Vilken del av deltoideus har ursprung på clavicula?

9. 
Vart fäster rhomboideus major?

10. 
Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?

11. 
Vilka av följande muskler har ursprung på scapula och fäster på humerus?

12. 
Vart har triceps brachiis långa huvud sitt ursprung?

13. 
Vilken/vilka funktioner har rectus femoris?

14. 
Vart har teres minor sitt ursprung?

15. 
Vilken/vilka funktioner har tensor fascia latae?

16. 
Vart har subscapularis sitt fäste?

17. 
Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?

18. 
Vilken/vilka funktioner har vastus medialis?

19. 
Vart har pectoralis minor sitt fäste?

20. 
Vart har triceps brachiis laterala och mediala huvud (ej det långa huvudet) sitt ursprung?

21. 
Vart har subscapularis sitt ursprung?

22. 
Vart fäster trapezius?

23. 
Vart har iliopsoas ursprung?

24. 
Vart har deltoideus sina ursprung?