Test: Skelettmusklernas ursprung, fäste och funktion – nivå 2

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vart fäster trapezius?
2. Vart har rhomboideus minor sitt ursprung?
3. Vart har pectoralis minor sitt ursprung?
4. Vart har subscapularis sitt fäste?
5. Vart fäster rhomboideus minor?
6. Vart har teres minor sitt ursprung?
7. Vart har triceps brachiis långa huvud sitt ursprung?
8. Vilka av följande muskler har ursprung på femur?
9. Vilket av följande alternativ är inte en plats där pectoralis major har ursprung?
10. Vilken/vilka funktioner har vastus medialis?
11. Vart har triceps brachii sitt fäste?
12. Vart har iliopsoas ursprung?
13. Vart har deltoideus sina ursprung?
14. Vilken del av deltoideus har ursprung på clavicula?
15. Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?
16. Vart har pectoralis minor sitt fäste?
17. Vart har triceps brachiis laterala och mediala huvud (ej det långa huvudet) sitt ursprung?
18. Vilken/vilka funktioner har tensor fascia latae?
19. Vilka av följande muskler har ursprung på scapula och fäster på humerus?
20. Vilken/vilka funktioner har rectus femoris?
21. Vart fäster rhomboideus major?
22. Vart har latissimus dorsi ursprung?
23. Vart har subscapularis sitt ursprung?
24. Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?