Test: Skelettmusklernas ursprung, fäste och funktion – nivå 2

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vart har latissimus dorsi ursprung?

2. 
Vart har subscapularis sitt ursprung?

3. 
Vart har pectoralis minor sitt ursprung?

4. 
Vart har pectoralis minor sitt fäste?

5. 
Vilken/vilka funktioner har rectus femoris?

6. 
Vart fäster trapezius?

7. 
Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?

8. 
Vart fäster rhomboideus minor?

9. 
Vilka av följande muskler har ursprung på femur?

10. 
Vilken/vilka funktioner har tensor fascia latae?

11. 
Vart har subscapularis sitt fäste?

12. 
Vart har triceps brachiis laterala och mediala huvud (ej det långa huvudet) sitt ursprung?

13. 
Vart har triceps brachiis långa huvud sitt ursprung?

14. 
Vart har deltoideus sina ursprung?

15. 
Vart fäster rhomboideus major?

16. 
Vart har iliopsoas ursprung?

17. 
Vilka av följande muskler har ursprung på scapula och fäster på humerus?

18. 
Vart har rhomboideus minor sitt ursprung?

19. 
Vart har triceps brachii sitt fäste?

20. 
Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?

21. 
Vilken del av deltoideus har ursprung på clavicula?

22. 
Vilket av följande alternativ är inte en plats där pectoralis major har ursprung?

23. 
Vart har teres minor sitt ursprung?

24. 
Vilken/vilka funktioner har vastus medialis?