Test: Skelettmusklernas ursprung, fäste och funktion – nivå 2

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vart har latissimus dorsi ursprung?
2. Vart fäster rhomboideus major?
3. Vart har deltoideus sina ursprung?
4. Vart har pectoralis minor sitt ursprung?
5. Vart har triceps brachii sitt fäste?
6. Vart fäster trapezius?
7. Vilken/vilka funktioner har tensor fascia latae?
8. Vart har triceps brachiis långa huvud sitt ursprung?
9. Vilka av följande muskler har ursprung på scapula och fäster på humerus?
10. Vart har rhomboideus minor sitt ursprung?
11. Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?
12. Vilka av följande muskler har ursprung på femur?
13. Vart har teres minor sitt ursprung?
14. Vilken/vilka funktioner har vastus medialis?
15. Vilket av följande alternativ är inte en plats där pectoralis major har ursprung?
16. Vart har triceps brachiis laterala och mediala huvud (ej det långa huvudet) sitt ursprung?
17. Vilken/vilka funktioner har rectus femoris?
18. Vart har iliopsoas ursprung?
19. Vart har subscapularis sitt ursprung?
20. Vart har pectoralis minor sitt fäste?
21. Vart fäster rhomboideus minor?
22. Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?
23. Vilken del av deltoideus har ursprung på clavicula?
24. Vart har subscapularis sitt fäste?