Test: Skelettmusklernas ursprung, fäste och funktion – nivå 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken/vilka funktioner har triceps brachii?

2. 
Vilken/vilka av följande muskler kan utföra flexion i axelleden?

3. 
Vilken/vilka av följande muskler kan utföra extension i axelleden?

4. 
Vilken/vilka muskler kan utföra extension i axelleden?

5. 
Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?

6. 
Vad heter muskeln som drar in magen och ökar buktrycket?

7. 
Vad heter muskeln som har ursprung på scapula och clavicula och fäster på humerus?

8. 
Vilken/vilka funktioner har rectus abdominis?

9. 
Vilken/vilka av följande muskler har sitt fäste på humerus?

10. 
Vilken/vilka funktioner har obliquus externus abdominis?

11. 
Vilken/vilka funktioner har tibialis anterior?

12. 
Vad heter muskeln vars långa huvud har sitt ursprung på scapula och fäster på ulna?

13. 
Vilken/vilka av följande muskler kan utföra flexion i axelleden?

14. 
Vilken är den viktigaste funktionen som gluteus medius och gluteus minimus har?

15. 
Vilken/vilka funktioner har biceps brachii?

16. 
Vad heter muskeln som har ursprung på ryggradens kotor och pelvis och fäster på humerus? ?

17. 
Vilken av följande muskler har ett av sina ursprung (det korta huvudet) på processus coracoideus (korpnäbbsutskottet)?)

18. 
Vilken/vilka funktioner har soleus?

19. 
Vilken/vilka av följande muskler kan utföra elevation av scapula?

20. 
Vilken av följande muskler har ursprung på femur?

21. 
Vilken/vilka funktioner har quadriceps femoris?

22. 
Vilken/vilka funktioner har gastrocnemius?

23. 
Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?

24. 
Vilken/vilka funktioner har latissimus dorsi?

25. 
Vilken muskeln kan utföra flexion i armbågsleden?

26. 
Vilken/vilka funktioner har pectoralis major?

27. 
Vilken muskeln kan utföra extension av columna vertebralis?

28. 
Vilken/vilka av följande muskler kan utföra depression av scapula?

29. 
Vilken funktion är viktigast hos deltoideus pars medialis?

30. 
Vilken muskeln kan utföra extension i armbågsleden?

31. 
Vilken/vilka av följande muskler har sitt fäste på humerus?

32. 
Vilken/vilka muskler kan utföra abduktion i axelleden?

33. 
Vilken är den viktigaste funktionen som gluteus maximus har?

34. 
Vad menas med lägesbegreppet lateral?