Test: Skelettmusklernas ursprung, fäste och funktion – nivå 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad heter muskeln som drar in magen och ökar buktrycket?
2. Vilken muskeln kan utföra flexion i armbågsleden?
3. Vilken muskeln kan utföra extension i armbågsleden?
4. Vilken av följande muskler har ett av sina ursprung (det korta huvudet) på processus coracoideus (korpnäbbsutskottet)?)
5. Vilken/vilka funktioner har latissimus dorsi?
6. Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?
7. Vilken/vilka funktioner har gastrocnemius?
8. Vilken muskeln kan utföra extension av columna vertebralis?
9. Vilken är den viktigaste funktionen som gluteus medius och gluteus minimus har?
10. Vilken/vilka av följande muskler har sitt fäste på humerus?
11. Vad heter muskeln som har ursprung på scapula och clavicula och fäster på humerus?
12. Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?
13. Vilken/vilka funktioner har triceps brachii?
14. Vilken/vilka muskler kan utföra extension i axelleden?
15. Vilken funktion är viktigast hos deltoideus pars medialis?
16. Vilken/vilka funktioner har rectus abdominis?
17. Vad heter muskeln som har ursprung på ryggradens kotor och pelvis och fäster på humerus? ?
18. Vilken/vilka av följande muskler har sitt fäste på humerus?
19. Vilken är den viktigaste funktionen som gluteus maximus har?
20. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra flexion i axelleden?
21. Vilken/vilka funktioner har quadriceps femoris?
22. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra extension i axelleden?
23. Vilken/vilka muskler kan utföra abduktion i axelleden?
24. Vad menas med lägesbegreppet lateral?
25. Vad heter muskeln vars långa huvud har sitt ursprung på scapula och fäster på ulna?
26. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra elevation av scapula?
27. Vilken av följande muskler har ursprung på femur?
28. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra depression av scapula?
29. Vilken/vilka funktioner har tibialis anterior?
30. Vilken/vilka funktioner har obliquus externus abdominis?
31. Vilken/vilka funktioner har soleus?
32. Vilken/vilka funktioner har biceps brachii?
33. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra flexion i axelleden?
34. Vilken/vilka funktioner har pectoralis major?