Test: Skelettmusklernas ursprung, fäste och funktion – nivå 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken/vilka funktioner har triceps brachii?
2. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra flexion i axelleden?
3. Vilken/vilka funktioner har soleus?
4. Vad heter muskeln som har ursprung på ryggradens kotor och pelvis och fäster på humerus? ?
5. Vilken/vilka funktioner har rectus abdominis?
6. Vilken/vilka muskler kan utföra abduktion i axelleden?
7. Vilken/vilka funktioner har quadriceps femoris?
8. Vilken/vilka av följande muskler har sitt fäste på humerus?
9. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra elevation av scapula?
10. Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?
11. Vilken av följande muskler har ursprung på femur?
12. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra extension i axelleden?
13. Vilken funktion är viktigast hos deltoideus pars medialis?
14. Vad menas med lägesbegreppet lateral?
15. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra depression av scapula?
16. Vad heter muskeln som har ursprung på scapula och clavicula och fäster på humerus?
17. Vilken/vilka muskler kan utföra extension i axelleden?
18. Vilken/vilka funktioner har biceps brachii?
19. Vilken muskeln kan utföra extension i armbågsleden?
20. Vad heter muskeln som drar in magen och ökar buktrycket?
21. Vad heter muskeln vars långa huvud har sitt ursprung på scapula och fäster på ulna?
22. Vilken/vilka funktioner har pectoralis major?
23. Vilken/vilka funktioner har gastrocnemius?
24. Vilken/vilka funktioner har latissimus dorsi?
25. Vilken är den viktigaste funktionen som gluteus maximus har?
26. Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?
27. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra flexion i axelleden?
28. Vilken muskeln kan utföra extension av columna vertebralis?
29. Vilken är den viktigaste funktionen som gluteus medius och gluteus minimus har?
30. Vilken muskeln kan utföra flexion i armbågsleden?
31. Vilken av följande muskler har ett av sina ursprung (det korta huvudet) på processus coracoideus (korpnäbbsutskottet)?)
32. Vilken/vilka funktioner har tibialis anterior?
33. Vilken/vilka funktioner har obliquus externus abdominis?
34. Vilken/vilka av följande muskler har sitt fäste på humerus?