Test: Skelettmusklernas ursprung, fäste och funktion – nivå 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken/vilka funktioner har triceps brachii?

2. 
Vilken/vilka funktioner har soleus?

3. 
Vilken/vilka av följande muskler har sitt fäste på humerus?

4. 
Vad heter muskeln som har ursprung på scapula och clavicula och fäster på humerus?

5. 
Vilken är den viktigaste funktionen som gluteus medius och gluteus minimus har?

6. 
Vilken/vilka av följande muskler kan utföra flexion i axelleden?

7. 
Vad menas med lägesbegreppet lateral?

8. 
Vilken/vilka funktioner har gastrocnemius?

9. 
Vad heter muskeln som har ursprung på ryggradens kotor och pelvis och fäster på humerus? ?

10. 
Vad heter muskeln som drar in magen och ökar buktrycket?

11. 
Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?

12. 
Vilken/vilka funktioner har quadriceps femoris?

13. 
Vilken/vilka funktioner har biceps brachii?

14. 
Vilken/vilka av följande muskler kan utföra elevation av scapula?

15. 
Vad heter muskeln vars långa huvud har sitt ursprung på scapula och fäster på ulna?

16. 
Vilken/vilka funktioner har rectus abdominis?

17. 
Vilken av följande muskler har ursprung på femur?

18. 
Vilken muskeln kan utföra flexion i armbågsleden?

19. 
Vilken/vilka av följande muskler kan utföra flexion i axelleden?

20. 
Vilken/vilka funktioner har latissimus dorsi?

21. 
Vilken av följande muskler har ett av sina ursprung (det korta huvudet) på processus coracoideus (korpnäbbsutskottet)?)

22. 
Vilken/vilka funktioner har tibialis anterior?

23. 
Vilken/vilka muskler kan utföra abduktion i axelleden?

24. 
Vilken/vilka funktioner har obliquus externus abdominis?

25. 
Vilken/vilka av följande muskler kan utföra depression av scapula?

26. 
Vilken muskeln kan utföra extension av columna vertebralis?

27. 
Vilken/vilka av följande muskler har sitt fäste på humerus?

28. 
Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?

29. 
Vilken/vilka funktioner har pectoralis major?

30. 
Vilken/vilka muskler kan utföra extension i axelleden?

31. 
Vilken är den viktigaste funktionen som gluteus maximus har?

32. 
Vilken funktion är viktigast hos deltoideus pars medialis?

33. 
Vilken muskeln kan utföra extension i armbågsleden?

34. 
Vilken/vilka av följande muskler kan utföra extension i axelleden?