Test: Skelettmusklernas ursprung, fäste och funktion – nivå 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken/vilka funktioner har gastrocnemius?
2. Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?
3. Vilken muskeln kan utföra extension av columna vertebralis?
4. Vilken/vilka funktioner har quadriceps femoris?
5. Vilken är den viktigaste funktionen som gluteus medius och gluteus minimus har?
6. Vilken/vilka muskler kan utföra extension i axelleden?
7. Vilken/vilka funktioner har soleus?
8. Vilken är den viktigaste funktionen som gluteus maximus har?
9. Vad heter muskeln vars långa huvud har sitt ursprung på scapula och fäster på ulna?
10. Vilka av följande muskler har ursprung på pelvis?
11. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra elevation av scapula?
12. Vilken/vilka muskler kan utföra abduktion i axelleden?
13. Vilken/vilka funktioner har tibialis anterior?
14. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra flexion i axelleden?
15. Vilken/vilka av följande muskler har sitt fäste på humerus?
16. Vilken/vilka funktioner har obliquus externus abdominis?
17. Vilken/vilka funktioner har biceps brachii?
18. Vilken av följande muskler har ursprung på femoris
19. Vilken/vilka funktioner har rectus abdominis?
20. Vilken/vilka funktioner har triceps brachii?
21. Vilken muskeln kan utföra flexion i armbågsleden?
22. Vilken/vilka av följande muskler har sitt fäste på humerus?
23. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra depression av scapula?
24. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra extension i axelleden?
25. Vad heter muskeln som drar in magen och ökar buktrycket?
26. Vad menas med lägesbegreppet lateral?
27. Vilken muskeln kan utföra extension i armbågsleden?
28. Vilken/vilka av följande muskler kan utföra flexion i axelleden?
29. Vilken funktion är viktigast hos deltoideus pars medialis?
30. Vad heter muskeln som har ursprung på ryggradens kotor och pelvis och fäster på humerus? ?
31. Vilken/vilka funktioner har pectoralis major?
32. Vilken av följande muskler har ett av sina ursprung (det korta huvudet) på processus coracoideus (korpnäbbsutskottet)?)
33. Vilken/vilka funktioner har latissimus dorsi?
34. Vad heter muskeln som har ursprung på scapula och clavicula och fäster på humerus?