Introduktion till organiska föreningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilket alternativ är inte en organisk förening?

2. 
Hur många kolatomer finns det i pentan?

3. 
Hur många bindningar kan en kolatom skapa?

4. 
Vilken typ av föreningar är mättade kolväten?

5. 
Vilket alternativ är inte en organisk förening?

6. 
Vilken typ av förening innehåller minst en trippelbindning?

7. 
Vilken typ av förening innehåller minst en dubbelbindning?

8. 
Hur många kolatomer finns det i propan?

9. 
Hur många kolatomer finns det i heptan?

10. 
Hur många kolatomer finns det i nonan?