Introduktion till organiska föreningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken typ av förening innehåller minst en trippelbindning?
2. Vilken typ av förening innehåller minst en dubbelbindning?
3. Hur många kolatomer finns det i nonan?
4. Hur många kolatomer finns det i propan?
5. Hur många kolatomer finns det i heptan?
6. Vilken typ av föreningar är mättade kolväten?
7. Vilket alternativ är inte en organisk förening?
8. Hur många bindningar kan en kolatom skapa?
9. Hur många kolatomer finns det i pentan?
10. Vilket alternativ är inte en organisk förening?