Introduktion till organiska föreningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Hur många kolatomer finns det i propan?
2. Vilken typ av förening innehåller minst en trippelbindning?
3. Hur många kolatomer finns det i pentan?
4. Vilket alternativ är inte en organisk förening?
5. Hur många bindningar kan en kolatom skapa?
6. Vilken typ av föreningar är mättade kolväten?
7. Vilken typ av förening innehåller minst en dubbelbindning?
8. Hur många kolatomer finns det i heptan?
9. Hur många kolatomer finns det i nonan?
10. Vilket alternativ är inte en organisk förening?