Introduktion till organiska föreningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken typ av förening innehåller minst en dubbelbindning?
2. Hur många kolatomer finns det i pentan?
3. Vilken typ av föreningar är mättade kolväten?
4. Hur många bindningar kan en kolatom skapa?
5. Vilket alternativ är inte en organisk förening?
6. Hur många kolatomer finns det i heptan?
7. Hur många kolatomer finns det i nonan?
8. Hur många kolatomer finns det i propan?
9. Vilket alternativ är inte en organisk förening?
10. Vilken typ av förening innehåller minst en trippelbindning?