Introduktion till organiska föreningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Hur många kolatomer finns det i heptan?

2. 
Vilken typ av förening innehåller minst en trippelbindning?

3. 
Vilken typ av förening innehåller minst en dubbelbindning?

4. 
Hur många kolatomer finns det i nonan?

5. 
Hur många kolatomer finns det i propan?

6. 
Hur många kolatomer finns det i pentan?

7. 
Hur många bindningar kan en kolatom skapa?

8. 
Vilket alternativ är inte en organisk förening?

9. 
Vilken typ av föreningar är mättade kolväten?

10. 
Vilket alternativ är inte en organisk förening?