Bedömningsmatris i Kemi 1

Inledning

I skolverkets ämnesplan för kursen ”Kemi 1” finns en utförlig text som beskriver vad som krävs för de olika betygsstegen E, C och A. I texten kan man utläsa att det är ganska många olika förmågor som ska bedömas. Jag har valt att sortera in dessa förmågor under 4 stycken huvudförmågor och jag har även gett dessa förmågor relevanta och lämpliga namn (det är alltså ej skolverket som har gjort detta). Jag har sedan satt ihop en bedömningsmatris som visar de olika förmågorna och vad som krävs för resp. betygssteg. Jag tycker det är en klar fördel att göra på det här sättet eftersom det blir tydligare för både mig och för dig som elev vad som bedöms i kursen. Jag upplever även att bedömningen blir betydligt enklare för mig som lärare. Läs igenom min bedömningsmatris och jämför gärna med ämnesplanen i Kemi 1 som du hittar på följande  länk: Ämnesplaner i kemi.

Bedömningsmatris i Kemi 1

[embeddoc url=”https://kemilektioner.se/wp-content/uploads/2015/05/Bedömningsmatris-Kemi-110.pptx” height=”600px” viewer=”google”]

Problemlösningsförmågan är indelad i olika underkategorier

Förmåga 2 har jag valt att kalla för ”Problemlösningsförmåga”. I kemins värld stöter ni elever dock på olika typer av problemlösning. Vissa problem kan ni lösa med hjälp av kemiska beräkningar och/eller genom att balansera kemiska reaktioner. Andra problem måste ni använda er av det periodiska systemet för att t.ex. lista ut vilket ämne som är mest reaktivt. Och för ytterligare  problem behöver ni ha djupa kunskaper om kemisk bindning. Olika elever har dock olika lätt för olika typer av problemlösning och därför har jag valt att dela in problemlösningsförmågan i olika underkategorier för att på så sätt lättare kunna bedöma  formativt. Det blir då lättare för mig att hjälpa er elever vidare eftersom jag som lärare kan peka på vilken typ av problemlösning som varje elev behöver träna mer på.

[embeddoc url=”https://kemilektioner.se/wp-content/uploads/2015/05/Problemlösningsförmåga1.pptx” height=”600px” viewer=”google”]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *