Del 2: Syror och baser i kriminella och kriminaltekniska syften

Inledning 

I denna del kommer jag gå igenom

Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

 

Syror, baser och pH-värde

Pdf: Syror, baser och pH-värde

Film: Syror, baser och pH-värde

 

Syror och baser i kriminella och kriminaltekniska syften

Pdf:

Film:

 

Uppgifter att lösa 

 

 

Kod till självrättande prov

Skapa en användare och logga sedan in på digitalaprov.se. Skriv in koden till provet:

Block 3, del 4: