Test: Namnge skelettmuskler på underkroppen – nivå 2

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

2. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

3. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

4. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

5. 
Vilken skelettmuskel tillhör quadriceps femoris men syns inte på bilden?

6. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden (samlingsnamnet)?

7. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

8. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

9. 
Vilken skelettmuskel syns till vänster på bilden (grön färg)?

10. 
Vilken skelettmuskel pekar pilen på?

11. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

12. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

13. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

14. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *