Test: Olika typer av alkoholer

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken typ av alkohol visar bilden?

2. 
Vilken typ av alkohol visar bilden?

3. 
Vilken typ av alkohol visar bilden?

4. 
Vilken typ av alkohol visar bilden?

5. 
Vilken typ av alkohol visar bilden?