Test: Namnge karboxylsyror

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad heter föreningen?

2. 
Vad heter föreningen?

3. 
Vad heter karboxylsyran och dess anjon?

4. 
Vad heter föreningen?

5. 
Vad heter föreningen?

6. 
Vad heter föreningen?

7. 
Vad heter föreningen?