Test: Namnge estrar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad heter föreningen?

2. 
Vad heter föreningen?

3. 
Vad heter föreningen?

4. 
Vad heter den ester som bildas vid följande reaktion?

5. 
Vad heter föreningen?

6. 
Vad heter föreningen?

7. 
Vad heter föreningen?