Test: Vilken är ämnesklassen (nivå 1)?

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken typ av förening innehåller minst en trippelbindning?

2. 
Vilken typ av förening innehåller minst en dubbelbindning?

3. 
Vilken är ämnesklassen?

4. 
Vilken är ämnesklassen?

5. 
Vilken typ av föreningar är mättade kolväten?

6. 
Vilken är ämnesklassen?

7. 
Vilken är ämnesklassen?

8. 
Vilken är ämnesklassen?

9. 
Vilken är ämnesklassen?

10. 
Vilken är ämnesklassen?

11. 
Vilken är ämnesklassen?

12. 
Vilken är ämnesklassen?