Test: Vilken är ämnesklassen (nivå 1)?

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken är ämnesklassen?

2. 
Vilken typ av förening innehåller minst en dubbelbindning?

3. 
Vilken är ämnesklassen?

4. 
Vilken typ av föreningar är mättade kolväten?

5. 
Vilken är ämnesklassen?

6. 
Vilken är ämnesklassen?

7. 
Vilken är ämnesklassen?

8. 
Vilken är ämnesklassen?

9. 
Vilken är ämnesklassen?

10. 
Vilken typ av förening innehåller minst en trippelbindning?

11. 
Vilken är ämnesklassen?

12. 
Vilken är ämnesklassen?