Test: Testa dina kunskaper på hela block 3, del 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad heter föreningen?

2. 
Vad heter föreningen?

3. 
Vad heter föreningen?

4. 
Vilken är ämnesklassen?

5. 
Vad heter föreningen?

6. 
Vad heter föreningen?

7. 
Vad heter föreningen?

8. 
Vad heter föreningen?

9. 
Vad heter föreningen?

10. 
Vilken typ av alkohol visar bilden?

11. 
Vad heter föreningen?

12. 
Vilken är ämnesklassen?

13. 
Vad heter föreningen?

14. 
Vad heter föreningen?

15. 
Vad heter föreningen?

16. 
Vad heter föreningen?

17. 
Vilken är ämnesklassen?