Test: Testa dina kunskaper på hela block 3, del 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken är ämnesgruppen?
2. Vilken är ämnesgruppen?
3. Vad heter föreningen?
4. Vad heter föreningen?
5. Vad heter föreningen?
6. Vad heter föreningen?
7. Vad heter föreningen?
8. Vad heter föreningen?
9. Vilken är ämnesgruppen?
10. Vad heter föreningen?
11. Vilken typ av alkohol visar bilden?
12. Vad heter föreningen?
13. Vad heter föreningen?
14. Vad heter föreningen?
15. Vad heter föreningen?
16. Vad heter föreningen?
17. Vad heter föreningen?