Test: Testa dina kunskaper på hela block 3, del 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad heter föreningen?
2. Vad heter föreningen?
3. Vad heter föreningen?
4. Vad heter föreningen?
5. Vad heter föreningen?
6. Vad heter föreningen?
7. Vad heter föreningen?
8. Vad heter föreningen?
9. Vad heter föreningen?
10. Vad heter föreningen?
11. Vad heter föreningen?
12. Vad heter föreningen?
13. Vad heter föreningen?
14. Vilken är ämnesgruppen?
15. Vilken är ämnesgruppen?
16. Vilken typ av alkohol visar bilden?
17. Vilken är ämnesgruppen?