Test: Namnge aldehyder och ketoner

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad heter föreningen?
2. Vad heter föreningen?
3. Vad heter föreningen?
4. Vad heter föreningen?
5. Vad heter föreningen?
6. Vad heter föreningen?
7. Vad heter föreningen som bildas vid oxidation av nedanstående molekyl?
8. Vad heter föreningen som bildas vid oxidation av nedanstående molekyl?