Test: Namnge aldehyder och ketoner

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad heter föreningen?

2. 
Vad heter föreningen som bildas i det första steget vid mild oxidation av etanol?

3. 
Vad heter föreningen som bildas vid oxidation av nedanstående molekyl?

4. 
Vad heter föreningen?

5. 
Vad heter föreningen som bildas i det första steget vid mild oxidation av nedanstående molekyl?

6. 
Vad heter föreningen?

7. 
Vad heter föreningen som bildas vid mild oxidation av etanal?

8. 
Vad heter föreningen?

9. 
Vad heter föreningen som bildas vid mild oxidation av pentanal?

10. 
Vad heter föreningen?

11. 
Vad heter föreningen?