Test: Alkaner, alkener, alkyner, cykliska kolväten, arener, akoholer, karboxylsyror och estrar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad heter föreningen?
2. Vilken är ämnesgruppen?
3. Vad heter föreningen?
4. Vilken typ av alkohol visar bilden?
5. Vilken är ämnesgruppen?
6. Vad heter föreningen?
7. Vad heter föreningen?
8. Vad heter föreningen?
9. Vad heter föreningen?
10. Vad heter föreningen?
11. Vad heter föreningen?
12. Vad heter föreningen?
13. Vad heter föreningen?
14. Vilken är ämnesgruppen?
15. Vad heter föreningen?
16. Vad heter föreningen?
17. Vad heter föreningen?