Test: Alkaner, alkener, alkyner, cykliska kolväten, arener, akoholer, karboxylsyror och estrar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad heter föreningen?

2. 
Vad heter föreningen?

3. 
Vad heter föreningen?

4. 
Vad heter föreningen?

5. 
Vad heter föreningen?

6. 
Vilken är ämnesklassen?

7. 
Vilken typ av alkohol visar bilden?

8. 
Vad heter föreningen?

9. 
Vad heter föreningen?

10. 
Vad heter föreningen?

11. 
Vilken är ämnesklassen?

12. 
Vad heter föreningen?

13. 
Vad heter föreningen?