Test: Namnge etrar, tioler och disulfider

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad heter föreningen?

2. 
Vad heter föreningen?

3. 
Etrar kan bildas i en kondensationsreaktion mellan alkoholer. Vad är namnet på den eter som bildas när två etanolmolekyler reagerar med varandra?

4. 
Vad heter föreningen?

5. 
Vad heter föreningen?

6. 
Vad heter föreningen?

7. 
Vad heter föreningen?

8. 
Vad heter föreningen?

9. 
Etrar kan bildas i en kondensationsreaktion mellan alkoholer. Vad är namnet på den eter som bildas när etanol och propanol reagerar med varandra?

10. 
Vad heter föreningen?