Test: Namnge fenoler och nitroföreningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad heter föreningen?
2. Vad heter föreningen?
3. Vad heter föreningen?
4. Vad heter föreningen?
5. Vad heter föreningen?
6. Vad heter föreningen?