Test: Skilj på fenoler och alkoholer

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Är föreningen en alkohol eller fenol?

2. 
Är föreningen en alkohol eller fenol?

3. 
Är föreningen en alkohol eller fenol?

4. 
Är föreningen en alkohol eller fenol?

5. 
Är föreningen en alkohol eller fenol?

6. 
Är föreningen en alkohol eller fenol?