Test: Namnge och känn igen olika typer av aminer

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad heter föreningen?
2. Vad heter föreningen?
3. Vilken typ av amin visar bilden?
4. Vilken typ av amin visar bilden?
5. Vilken typ av amin visar bilden?
6. Vad heter föreningen?
7. Vilken typ av amin visar bilden?
8. Vad heter föreningen?
9. Vad heter föreningen?