Test: Vilken är ämnesklassen (nivå 2)?

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken är ämnesklassen?

2. 
Vilken är ämnesklassen?

3. 
Vilken är ämnesklassen?

4. 
Vilken är ämnesklassen?

5. 
Vilken är ämnesklassen?

6. 
Vilken är ämnesklassen?

7. 
Vilken är ämnesklassen?

8. 
Vilken är ämnesklassen?

9. 
Vilken är ämnesklassen?

10. 
Vilken är ämnesklassen?

11. 
Vilken är ämnesklassen?

12. 
Vilken är ämnesklassen?

13. 
Vilken är ämnesklassen?

14. 
Vilken är ämnesklassen?

15. 
Vilken är ämnesklassen?