Test: Aldehyder, ketoner, etrar, tioler, disulfider, fenoler, aminer och nitroföreningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken typ av förening har följande funktionella grupp; R-O-R´?

2. 
Vad heter föreningen?

3. 
Vad heter föreningen?

4. 
Vad heter föreningen?

5. 
Vad heter föreningen?

6. 
Vad heter föreningen?

7. 
Vad heter föreningen?

8. 
Vad heter föreningen?

9. 
Vad heter föreningen?

10. 
Vad heter föreningen?

11. 
Vilken typ av förening har följande funktionella grupp; R-CHO?

12. 
Vilken typ av amin visar bilden?

13. 
Vad heter föreningen?

14. 
Är föreningen en alkohol eller fenol?

15. 
Etrar kan bildas i en kondensationsreaktion mellan alkoholer. Vad är namnet på den eter som bildas när två etanolmolekyler reagerar med varandra?

16. 
Vilken typ av amin visar bilden?

17. 
Vad heter föreningen?

18. 
Vad heter föreningen?

19. 
Vad heter föreningen?