Test: Aldehyder, ketoner, etrar, tioler, disulfider, fenoler, aminer och nitroföreningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad heter föreningen?

2. 
Etrar kan bildas i en kondensationsreaktion mellan alkoholer. Vad är namnet på den eter som bildas när två etanolmolekyler reagerar med varandra?

3. 
Vad heter föreningen?

4. 
Vad heter föreningen?

5. 
Vad heter föreningen?

6. 
Vilken typ av förening har följande funktionella grupp; R-CHO?

7. 
Vad heter föreningen?

8. 
Vad heter föreningen?

9. 
Vad heter föreningen?

10. 
Vad heter föreningen?

11. 
Vad heter föreningen?

12. 
Vad heter föreningen?

13. 
Vad heter föreningen?

14. 
Vilken typ av amin visar bilden?

15. 
Vilken typ av förening har följande funktionella grupp; R-O-R´?

16. 
Vad heter föreningen?

17. 
Vad heter föreningen?

18. 
Vilken typ av amin visar bilden?

19. 
Är föreningen en alkohol eller fenol?