Test: Stort test på "alla" organiska föreningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken typ av amin visar bilden?
2. Vad heter föreningen?
3. Vilken typ av förening är detta?
4. Vilken är ämnesgruppen?
5. Vad heter föreningen?
6. Vad heter föreningen?
7. Vad heter föreningen?
8. Vad heter föreningen?
9. Vad heter föreningen?
10. Vilken typ av alkohol visar bilden?
11. Vad heter föreningen?
12. Vad heter föreningen?
13. Vad heter föreningen?
14. Är föreningen en alkohol eller fenol?
15. Vilken är ämnesgruppen?
16. Vad heter föreningen?
17. Vad heter föreningen?
18. Vad heter föreningen?
19. Vad heter föreningen?
20. Vad heter föreningen?
21. Vilken typ av alkohol visar bilden?
22. Vilken är ämnesgruppen?
23. Vad heter föreningen?
24. Vad heter föreningen?
25. Vilken är ämnesgruppen?
26. Vad heter föreningen?
27. Vad heter föreningen?
28. Vilken är ämnesgruppen?
29. Vad heter karboxylsyran och dess anjon?
30. Vad heter föreningen?
31. Vad heter föreningen?
32. Vad heter föreningen?
33. Vad heter föreningen?
34. Vad heter föreningen?
35. Vad heter föreningen?
36. Vad heter föreningen?
37. Vad heter föreningen?
38. Vad heter föreningen?