Test: Stort test på "alla" organiska föreningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad heter föreningen?
2. Vilken är ämnesgruppen?
3. Vad heter karboxylsyran och dess anjon?
4. Vad heter föreningen?
5. Vilken typ av amin visar bilden?
6. Vilken är ämnesgruppen?
7. Vilken är ämnesgruppen?
8. Vad heter föreningen?
9. Är föreningen en alkohol eller fenol?
10. Vad heter föreningen?
11. Vad heter föreningen?
12. Vad heter föreningen?
13. Vilken typ av alkohol visar bilden?
14. Vilken typ av förening är detta?
15. Vad heter föreningen?
16. Vad heter föreningen?
17. Vad heter föreningen?
18. Vad heter föreningen?
19. Vad heter föreningen?
20. Vad heter föreningen?
21. Vad heter föreningen?
22. Vad heter föreningen?
23. Vad heter föreningen?
24. Vad heter föreningen?
25. Vad heter föreningen?
26. Vad heter föreningen?
27. Vad heter föreningen?
28. Vilken typ av alkohol visar bilden?
29. Vilken är ämnesgruppen?
30. Vad heter föreningen?
31. Vad heter föreningen?
32. Vad heter föreningen?
33. Vad heter föreningen?
34. Vad heter föreningen?
35. Vad heter föreningen?
36. Vilken är ämnesgruppen?
37. Vad heter föreningen?
38. Vad heter föreningen?