Facit – Uppgifter NS, block 2, del 3

  1. Se ppt.
  2. CH3COOH + H2O à CH3COO+ H3O+           HAc + H2O à Ac+ H3O+
  3. Se ppt.
  4. 4,85
  5. 4,77
  6. Se nedan:

Det första vi behöver ta reda på är hur stor vätejonkoncentrationen är om pH-värdet är 4,8.

(H+)= 10-4,8 = 1,58….10-5  (punkterna betyder att du behåller alla värdesiffror på miniräknaren!)

Nästa steg är att ta reda på hur mycket ”syra” vi ska tillsätta i förhållandet till mängden ”bas”. Vi använder den omskrivna buffertformeln för att beräkna förhållandet mellan syran och basen:

(H+)/(Ka)= (1,58….10-5) / (1,7.10-5)= 0,93= 93 %.

Vad betyder ovanstående: Jo, att syran ska ha en volym som motsvarar 93 % av basens volym (volymerna ska alltså vara nästan lika stora). Om basen har volymen 100 ml så ska syrans volym vara 93 ml. I frågan står det att vi ska göra 250 ml buffert. Det är svårt att blanda till exakt 250 ml och samtidigt få till rätt förhållande mellan syran och basen. Det viktigaste är att vi gör minst 250 ml och att förhållandet mellan syran och basen är korrekt för att pH-värdet ska bli korrekt. Blir det för mycket buffert så är det ju bara att tömma bort överskottet (eller spara för framtida behov!).

I det här fallet skulle jag välja att ta 130 ml av basen och 121 ml av syran (= 93 %). Totalvolymen blir då lite över 250 ml samtidigt som förhållandet mellan syran och basen är korrekt. Sätter vi in dessa volymer i buffertformeln och beräknar pH-värdet så ser vi också att pH-värdet blir 4,8. Vi har alltså gjort rätt! Men vi skulle även kunna ta t.ex. 150 ml bas + 140 ml syra (= 93 %). Då får vi ett större ”spill” men förhållandet mellan syran och basen är fortfarande korrekt och därmed också pH-värdet.

Överskottet tömmer vi bort eller sparar så att vi får en buffert med totalvolymen 250 ml.

  1. Ättiksyran ska motsvara 29,5 % av basens volym. Vi kan t.ex. ta 118 ml ättiksyra och blanda med 400 ml natriumacetat. 118/400= 0,295 (29,5 %).