Del 3: Skelettmuskler – uppbyggnad, arbetssätt och kontraktion

 Inledning

I denna del får du lära dig hur en skelettmuskel är uppbyggd inkl. strukturen av och innehållet i en skelettmuskelcell (muskelfiber). Du får även lära dig musklernas arbetssätt (t.ex. koncentriskt och excentrisk) och kortfattat skelettmusklernas generella funktioner (i del 3 fick du lära dig varje muskels specifika funktion). Till sist får du veta hur en muskelkontraktion går till.

Matris som visar vad du bör kunna efter denna del 

Matris NS, block 1, del 3
PDF: Matris NS – Block 1, del 3

Skelettmusklernas uppbyggnad och funktion 

 Film: Skelettmusklernas uppbyggnad och funktion

 PDF: Skelettmusklernas uppbyggnad och funktion

Skelettmusklernas arbetssätt

Film: Skelettmusklernas arbetssätt

PDF: Skelettmusklernas arbetssätt

Hur kontraheras skelettmusklerna?

Film: Hur kontraheras skelettmusklerna?

PDF: Hur kontraheras skelettmusklerna?

Artiklar

Satellitcellers funktion i muskulaturen

En gång dopad alltid dopad

Finns det verkligen ett muskelminne?

Styrketräning med eller utan doping

Förändras musklerna för alltid av steroider?

Uppgifter att lösa

Uppgifter: NS, block 1, del 3

Kod till självrättande prov

Skapa en användare och logga sedan in på digitalaprov.se. Skriv in koden till provet:

Skelettmusklerna – uppbyggnad, arbetssätt och kontraktion: 16UJI-UL2F9