Del 4: Fördjupning om strukturen och syntesen av insulin

Inledning 

I denna del kommer jag gå igenom hur molekylmassan och formelmassan kan beräknas med hjälp av det periodiska systemet (vilket jag också berörde lite lätt i del 2). Jag kommer även visa hur beräkningar med masshalt, volymhalt och densitet utförs.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

 


Strukturen av endogent och exogent insulin

PDF: Strukturen av endogent och exogent insulin


Proteinsyntesen – Från gen till protein

PDF: Från gen till protein


Proteinsyntesen – Translationen

PDF:Proteinsyntesen – Translationen


Syntes, modifiering och utsöndring av insulin

PDF: Syntes, modifiering och utsöndring av insulin


Kortfilmer

Kortfilm – Syntes, modifiering och utsöndring av insulin


Artiklar

Omtvistad peptid sätts under lupp
Insulinets följeslagare saknas i sprutan
Överlevande betaceller guld värda
Insulinbehandling
Bygg en pappersmodell av insulin


Uppgifter


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *