Del 4: Laborativt arbete – Bereda och späda lösningar

Inledning 

I denna del kommer kommer jag redogöra för tillvägagångssättet vid beredning (blandning/tillverkning) och spädning av lösningar med en bestämd koncentration.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

PDF: Matris – Kemi 1, block 3, del 4


Bered en lösning
(äldre film, men ny PDF-fil)

PDF: Laborativt arbete – Bered en lösning


Späd en lösning
(äldre film, men ny PDF-fil)

PDF:Laborativt arbete – Späd en lösning


Uppgifter att lösa

Uppgifter: Bereda och späda lösningar

Facit: Bereda och späda lösningar


Självrättande tester

Test: Bereda och späda lösningar


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *