Digitala prov kan göras formativa

Till viss del kan digitala prov göras mer formativa. Självklart ger skriftliga eller muntliga prov mer information om elevernas kunskapsläge men nackdelen är att den typen av prov är mycket tidsödande och arbetskrävande vilket innebär att man inte kan eller bör ha den typen av prov för ofta. Digitala prov kan alltså vara ett bra komplement för att den totala bedömningen av eleverna ska bli mer normativ.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *