Del 3: Periodiska systemet och isotoper

Inledning 

I denna del kommer jag introducera det periodiska systemet; hur det är indelat och hur vi kan använda det för att ta reda på olika grundämnens uppbyggnad och egenskaper. Jag kommer t.ex. visa hur olika ämnens elektronkonfiguration, atomradie, atomnummer, masstal och atommassa kan bestämmas med hjälp av det periodiska systemet. Jag kommer även introducera begreppet ”isotop” och förklara vad som menas med radioaktiva isotoper och joniserande strålning m.m.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

PDF: Matris – Kemi 1, block 1, del 3


Atomnummer, masstal, isotoper och atommassa

PDF: Atomnummer, masstal, isotoper och atommassa


Introduktion till det periodiska systemet
PDF: Introduktion till det periodiska systemet

Radioaktiva isotoper och joniserande strålning
PDF: Radioaktiva isotoper och joniserande strålning

Kortfilmer
Kortfilm: Atomnummer, masstal, isotoper och atommassa

Kortfilm: Introduktion till det periodiska systemet

Kortfilm: Radioaktiva isotoper och joniserande strålning

Fråga kemiläraren – Vad menas med atomnummer, neutrontal och masstal?

Fråga kemiläraren: Vad menas med radioaktiva isotoper?

Fråga kemiläraren – Vad innebär betasönderfall och betastrålning?

Fråga kemiläraren – Vad menas med joniserande strålning?

Intressanta artiklar

Periodiska systemet (intresssant artikel)

Svenskupptäckta grundämnen

Isotopkarta/Nuklidkarta

Artikel om halveringstid och ett exempel på en sönderfallsserie (en bra bild)
Joniserande strålning
Hur farlig är joniserande strålning? 
Even and odd atomic nuclei
Semi-empirical mass formula

Uppgifter att lösa 

Uppgifter: Periodiska systemet och isotoper

Facit: Periodiska systemet och isotoper


Självrättande tester

Test: Atomnummer, masstal, isotoper och atommassa

Test: Introduktion till det periodiska systemet

Test: Radioaktiva isotoper och joniserande strålning