Del 3: Periodiska systemet och isotoper

Inledning 

I denna del kommer jag introducera det periodiska systemet; hur det är indelat och hur vi kan använda det för att ta reda på olika grundämnens uppbyggnad och egenskaper. Jag kommer t.ex. visa hur olika ämnens elektronkonfiguration, atomradie, atomnummer, masstal och atommassa kan bestämmas med hjälp av det periodiska systemet. Jag kommer även introducera begreppet ”isotop” och förklara vad som menas med radioaktiva isotoper och joniserande strålning m.m.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

PDF: Matris – Kemi 1, block 1, del 3


Atomnummer, masstal, isotoper och atommassa

PDF: Atomnummer, masstal, isotoper och atommassa


Introduktion till det periodiska systemet
PDF: Introduktion till det periodiska systemet

Radioaktiva isotoper och joniserande strålning
PDF: Radioaktiva isotoper och joniserande strålning

Kortfilmer
Kortfilm: Atomnummer, masstal, isotoper och atommassa

Kortfilm: Introduktion till det periodiska systemet

Kortfilm: Radioaktiva isotoper och joniserande strålning

Fråga kemiläraren – Vad menas med atomnummer, neutrontal och masstal?

Fråga kemiläraren: Vad menas med radioaktiva isotoper?

Fråga kemiläraren – Vad innebär betasönderfall och betastrålning?

Fråga kemiläraren – Vad menas med joniserande strålning?

Intressanta artiklar

Tungt vatten (wikipedia)

I kärnreaktorns ungdomsdagar (uran-238 + tungt vatten för att få fram plutonium till atombomb)

De sprängde Hitlers fabrik och stoppade en tysk atombomb

Werner Heisenberg och Hitlers atombomb

Periodiska systemet fyller 150, men det finns också rådd i systemet (intressanta fakta, olika varianter etc.)

Svenskupptäckta grundämnen

Isotopkarta/Nuklidkarta

Artikel om halveringstid och ett exempel på en sönderfallsserie (en bra bild)
Joniserande strålning
Hur farlig är joniserande strålning? 

Kärnbränsle

Jodtabletter vid en kärnkraftsolycka

Even and odd atomic nuclei
Semi-empirical mass formula

Explained At Last: Why Alkali Metals Explode in Water (fördjupad ”alternativ” förklaring varför det kan explodera)

Which element in the pair of adjacent elements, Mg and Na has a higher first ionization energy? (Förklaring varför natrium är mer reaktiv än magnesium)


Youtubefilmer (av andra)

Reaction of alkali metals with water

A pound of sodium metal in the river

Sodium and water

Don’t Flush Sodium Down The Toilet


Uppgifter att lösa 

Uppgifter: Periodiska systemet och isotoper

Facit: Periodiska systemet och isotoper


Självrättande tester

Test: Atomnummer, masstal, isotoper och atommassa

Test: Introduktion till det periodiska systemet

Test: Radioaktiva isotoper och joniserande strålning


Interaktiva övningar

Bygg en atom