Proteinernas uppbyggnad, indelning och funktion

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad är en tripeptid?

2. 
Proteiner kan delas in i 2 huvudgrupper. Vilken huvudgrupp tillhör proteinet på bilden?

3. 
Namnet protein härstammar från det grekiska ordet ”protos” som betyder...?

4. 
Vad heter reaktionen som kopplar ihop aminosyror till proteiner??

5. 
Vilket alternativ är inte en typ av proteiner?

6. 
Vad är felaktigt angående proteiner?

7. 
Proteiner kan delas in i 2 huvudgrupper. Vilken huvudgrupp tillhör proteinet på bilden?

8. 
Proteiner kan ha olika ämnen bundna till sig. Vilket ämne sitter bunden i ett hemoprotein?

9. 
Vad är en polypeptid?

10. 
Vad menas med enkla proteiner?

11. 
Vad är felaktigt angående hemgruppen?

12. 
Många proteiner är s.k. aktiva proteiner och fungerar som t.ex. enzymer och hormoner. Vad heter de aktiva proteinerna med ett annat namn?

13. 
Vad är ett protein?

14. 
Proteiner kan delas in i 2 huvudgrupper. Vilka?

15. 
Proteiner kan ha olika ämnen bundna till sig. Vilket ämne sitter bunden i ett glykoprotein?

16. 
Vad är proteiner i huvudsak uppbyggda av?

17. 
Vad menas med konjugerande proteiner?

18. 
Bilden visar proteinet myoglobin. Vilka påståenden är felaktiga?

19. 
Proteiner kan ha olika ämnen bundna till sig. Vilket ämne sitter bunden i ett lipoprotein?

20. 
Proteiner kan ha olika ämnen bundna till sig. Vilket ämne sitter bunden i en proteoglykan?

21. 
Bilden visar en hemgrupp. Vad är felaktigt angående hemgruppen?

22. 
Vad är en oligopeptid?

23. 
Ett äldre namn på proteiner är...?

24. 
Vad är felaktigt angående hemoglobin?

25. 
Vad är en dipeptid?

26. 
Många proteiner innehåller prostetiska grupper. Vad är felaktigt angående prostetiska grupper?