Proteinernas uppbyggnad, indelning och funktion

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Bilden visar proteinet myoglobin. Vilka påståenden är felaktiga?

2. 
Vad är en tripeptid?

3. 
Vad är felaktigt angående hemoglobin?

4. 
Vad är felaktigt angående proteiner?

5. 
Namnet protein härstammar från det grekiska ordet ”protos” som betyder...?

6. 
Vad är en oligopeptid?

7. 
Proteiner kan delas in i 2 huvudgrupper. Vilken huvudgrupp tillhör proteinet på bilden?

8. 
Proteiner kan delas in i 2 huvudgrupper. Vilka?

9. 
Vad är proteiner i huvudsak uppbyggda av?

10. 
Många proteiner är s.k. aktiva proteiner och fungerar som t.ex. enzymer och hormoner. Vad heter de aktiva proteinerna med ett annat namn?

11. 
Ett äldre namn på proteiner är...?

12. 
Vad menas med enkla proteiner?

13. 
Proteiner kan ha olika ämnen bundna till sig. Vilket ämne sitter bunden i ett glykoprotein?

14. 
Vilket alternativ är inte en typ av proteiner?

15. 
Många proteiner innehåller prostetiska grupper. Vad är felaktigt angående prostetiska grupper?

16. 
Proteiner kan ha olika ämnen bundna till sig. Vilket ämne sitter bunden i ett lipoprotein?

17. 
Vad är ett protein?

18. 
Proteiner kan ha olika ämnen bundna till sig. Vilket ämne sitter bunden i en proteoglykan?

19. 
Proteiner kan delas in i 2 huvudgrupper. Vilken huvudgrupp tillhör proteinet på bilden?

20. 
Vad menas med konjugerande proteiner?

21. 
Vad är en polypeptid?

22. 
Bilden visar en hemgrupp. Vad är felaktigt angående hemgruppen?

23. 
Vad är en dipeptid?

24. 
Proteiner kan ha olika ämnen bundna till sig. Vilket ämne sitter bunden i ett hemoprotein?

25. 
Vad är felaktigt angående hemgruppen?

26. 
Vad heter reaktionen som kopplar ihop aminosyror till proteiner??