Test: Aminosyrornas uppbyggnad och indelning

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör dessa aminosyror?

2. 
Vilken nettoladdning har en zwitterjon?

3. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

4. 
Hur många av aminosyrorna är essentiella för vuxna individer?

5. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör dessa aminosyror?

6. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

7. 
Vilken del av aminosyran (bortsett från vissa sidokedjor) kan fungera som en bas i neutral form?

8. 
Är nedanstående aminosyra en zwitterjon (amfojon)?

9. 
Vilken del av aminosyran är alltid negativt laddad vid fysiologiskt pH-värde?

10. 
Vilken del av aminosyran är alltid positivt laddad vid fysiologiskt pH-värde?

11. 
Är nedanstående aminosyra en zwitterjon (amfojon)?

12. 
Alla aminosyror är uppbyggda på ungefär samma sätt. Vilket av alternativen är inte en del som ingår i alla aminosyror?

13. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

14. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

15. 
Sekvensen av aminosyror i polypeptidkedjan är...?

16. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör dessa aminosyror?

17. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

18. 
Är nedanstående aminosyra en zwitterjon (amfojon)?

19. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilket alternativ är inte en av dessa grupper?

20. 
Vad kallas reaktionen som kopplar ihop aminosyror med varandra?

21. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

22. 
I ett protein sitter aminosyrorna ihop med varandra med en form av kovalent bindning som har viss dubbelbindningskaraktär. Vad heter bindningen?

23. 
Aminosyror är amfolyter. Vad menas med det?

24. 
Vilken del av aminosyran (bortsett från vissa sidokedjor) kan fungera som en syra i neutral form?

25. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

26. 
Är nedanstående aminosyra en zwitterjon (amfojon)?

27. 
Är nedanstående aminosyra en zwitterjon (amfojon)?

28. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

29. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??