Test: Aminosyrornas uppbyggnad och indelning

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

2. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

3. 
Vilken del av aminosyran (bortsett från vissa sidokedjor) kan fungera som en syra i neutral form?

4. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

5. 
Hur många av aminosyrorna är essentiella för vuxna individer?

6. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilket alternativ är inte en av dessa grupper?

7. 
Vilken del av aminosyran är alltid negativt laddad vid fysiologiskt pH-värde?

8. 
Vilken del av aminosyran är alltid positivt laddad vid fysiologiskt pH-värde?

9. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

10. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

11. 
Alla aminosyror är uppbyggda på ungefär samma sätt. Vilket av alternativen är inte en del som ingår i alla aminosyror?

12. 
I ett protein sitter aminosyrorna ihop med varandra med en form av kovalent bindning som har viss dubbelbindningskaraktär. Vad heter bindningen?

13. 
Är nedanstående aminosyra en zwitterjon (amfojon)?

14. 
Är nedanstående aminosyra en zwitterjon (amfojon)?

15. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Nedanstående aminosyra är i neutral form (alltså inte vid fysiologiskt pH-värde). Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

16. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör dessa aminosyror?

17. 
Är nedanstående aminosyra en zwitterjon (amfojon)?

18. 
Sekvensen av aminosyror i polypeptidkedjan är...?

19. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

20. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Nedanstående aminosyror är i neutral form (alltså inte vid fysiologiskt pH-värde). Vilken grupp tillhör dessa aminosyror?

21. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Nedanstående aminosyror är i neutral form (alltså inte vid fysiologiskt pH-värde). Vilken grupp tillhör dessa aminosyror?

22. 
Är nedanstående aminosyra en zwitterjon (amfojon)?

23. 
Vilken nettoladdning har en zwitterjon?

24. 
Aminosyror är amfolyter. Vad menas med det?

25. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

26. 
Är nedanstående aminosyra en zwitterjon (amfojon)?

27. 
Vilken del av aminosyran (bortsett från vissa sidokedjor) kan fungera som en bas i neutral form?

28. 
Vad kallas reaktionen som kopplar ihop aminosyror med varandra?