Test: Proteinernas 4 strukturnivåer

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad heter följande sekundärstruktur?

2. 
Vad kallas den struktur som visar hur olika subenheter sitter i förhållande till varandra?

3. 
Vilka egenskaper måste aminosyrornas sidokedjor (R-grupper) ha för att svängar ska uppstå?

4. 
Hur bildas tertiärstrukturer?

5. 
Alfahelixar och olika typer av beta-strukturer är...?

6. 
Vilka sekundärstrukturer ingår i följande protein?

7. 
Vilka egenskaper måste aminosyrornas sidokedjor (R-grupper) ha för att alfahelixar ska kunna uppstå?

8. 
Hur många strukturnivåer har följande protein?

9. 
Hur bildas sekundärstrukturer?

10. 
Vad heter sekundärstrukturen på bild a)?

11. 
Vilka egenskaper måste aminosyrornas sidokedjor (R-grupper) ha för att betastrukturer ska uppstå?

12. 
Vad heter sekundärstrukturen på bild b)?

13. 
Hur många strukturnivåer har följande protein?

14. 
Sekvensen av aminosyror i polypeptidkedjan är...?

15. 
Vad heter bindningarna som håller ihop och hjälper till att skapa följande sekundärstruktur?