Test: Proteinernas 4 strukturnivåer

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Sekvensen av aminosyror i polypeptidkedjan är...?

2. 
Hur bildas tertiärstrukturer?

3. 
Alfahelixar och olika typer av beta-strukturer är...?

4. 
Hur många strukturnivåer har följande protein?

5. 
Hur bildas sekundärstrukturer?

6. 
Hur många strukturnivåer har följande protein?

7. 
Vad heter sekundärstrukturen på bild a)?

8. 
Vilka egenskaper måste aminosyrornas sidokedjor (R-grupper) ha för att betastrukturer ska uppstå?

9. 
Vilka egenskaper måste aminosyrornas sidokedjor (R-grupper) ha för att svängar ska uppstå?

10. 
Vad heter sekundärstrukturen på bild b)?

11. 
Vilka sekundärstrukturer ingår i följande protein?

12. 
Vilka egenskaper måste aminosyrornas sidokedjor (R-grupper) ha för att alfahelixar ska kunna uppstå?

13. 
Vad kallas den struktur som visar hur olika subenheter sitter i förhållande till varandra?

14. 
Vad heter följande sekundärstruktur?

15. 
Vad heter bindningarna som håller ihop och hjälper till att skapa följande sekundärstruktur?