Test: Veckning, felveckning och denaturering av proteiner

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad stämmer angående denaturering av proteiner?

2. 
Vilken typ av bindningar mellan sidokedjorna i ett protein är starkast?

3. 
Vad av följande är centralt när det kommer till hur ett protein veckas till sin korrekta 3D-struktur?

4. 
Saltsyran i magsäcken denaturerar de proteiner vi äter. Vilka bindningar i proteinet bryter saltsyran?

5. 
Proteinernas tertiärstruktur skapas och hålls ihop av olika typer av bindningar mellan aminosyrornas sidokedjor (R-grupper) eller med omgivande vattenmolekyler. Vad heter bindningen vid nummer 3?

6. 
Vad är en vanlig konsekvens vid felveckning av ett protein?

7. 
Vad heter proteinet som har blivit felveckat vid sjukdomarna ”Galna kosjukan” och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom?

8. 
Proteinernas tertiärstruktur skapas och hålls ihop av olika typer av bindningar mellan aminosyrornas sidokedjor (R-grupper) eller med omgivande vattenmolekyler.. Vad heter bindningen vid nummer 1?

9. 
Vilken typ av miljö kan orsaka denaturering av proteiner?

10. 
Vad kan vara orsaker till felveckning av proteiner?

11. 
Proteinernas tertiärstruktur skapas och hålls ihop av olika typer av bindningar mellan aminosyrornas sidokedjor (R-grupper) eller med omgivande vattenmolekyler. Vad heter bindningen vid nummer 4?

12. 
Mycket av proteinets veckning sker spontant. Hur går det till?

13. 
Vilken typ av bindningar kan polära, oladdade, sidokedjor skapa mellan varandra?

14. 
Proteinernas tertiärstruktur skapas och hålls ihop av olika typer av bindningar mellan aminosyrornas sidokedjor (R-grupper) eller med omgivande vattenmolekyler. Vad heter bindningen vid nummer 2?

15. 
Vad stämmer angående felveckade proteiner?

16. 
Vad kan vara orsaker till felveckning av proteiner?

17. 
Vad stämmer angående denaturering av proteiner?

18. 
Vilken av följande påståenden beskriver bäst proteinveckning?

19. 
Vilken viktig funktion har saltsyran i magsäcken?

20. 
Vad heter dom proteiner som hjälper andra proteiner med proteinveckningen?

21. 
Vad stämmer angående denaturering av proteiner?

22. 
Vilken typ av bindningar skapar basiska sidokedjor till sura sidokedjor vid fysiologiskt pH-värde?

23. 
Vilka två alternativ är möjliga effekter av denaturering av proteiner?

24. 
Vilken typ av bindningar kan opolära sidokedjor skapa mellan varandra?