Test: Fetter och fettsyror – del 3 och 4

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad stämmer angående fettsyran på bilden?

2. 
Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?

3. 
Vad stämmer angående nedanstående fettsyra?

4. 
Vad stämmer angående fettsyran på bilden?

5. 
Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?

6. 
Vad stämmer angående fettsyran på bilden?

7. 
Vad stämmer inte angående mättade fettsyror?

8. 
Vad stämmer angående dubbelbindningen på bilden?

9. 
Vilken typ av fettsyror har högst smältpunkt?

10. 
Vad stämmer angående fleromättade fettsyror?

11. 
Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?

12. 
Vilka delar ingår i en fosfolipid?

13. 
Ämnen som skyddar fettsyror och andra ämnen genom att fungera som ”livvakter” och offra sig själva genom att donerar elektroner.

14. 
Vad stämmer angående dubbelbindningen på bilden?

15. 
Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?

16. 
Vad räknas inte till gruppen lipider?

17. 
En fettsyra har följande beteckning. Vilka påståenden är korrekta?

18. 
En triglycerid (triacylglycerol) är uppbyggt av en glycerolmolekyl och...?

19. 
Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?

20. 
Vad stämmer inte angående fettsyror?

21. 
Vad stämmer angående fettsyran på bilden?

22. 
Ämnen som har s.k. ”oparade elektroner” och vill ha en elektron till kallas för?

23. 
Omättade fettsyror kan förstöras genom en typ av oxidation som kallas för?

24. 
En fettsyra har följande beteckning. Vilka påståenden är korrekta?

25. 
Vad stämmer angående enkelomättade fettsyror?

26. 
Vilken typ av fettsyror har lägst smältpunkt?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *