Test: Proteinsyntesen – Transkriptionen

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Proteininstruktion""

2. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Genkopia"

3. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Syntetiserar mRNA"

4. 
Vad heter processen som innebär att mRNA bildas?

5. 
Vad av följande är en del av den modifiering som sker av mRNA:t?

6. 
Vad betyder proteinsyntes?

7. 
Vart i cellen sker transkriptionen?

8. 
Vart i cellen sker modifiering av mRNA?

9. 
Vart i cellen sker translationen?

10. 
Vad heter de delar i en gen som kodar för ett protein?

11. 
Vilken kvävebas finns inte i en RNA-molekyl?

12. 
Hur många nukleotider/kvävebaser i genen kodar för varje aminosyra?

13. 
Vilken process sker först vid proteinsyntesen?

14. 
Vilken process ingår inte vid proteinsyntesen?

15. 
Vad av följande är en del av den modifiering som sker av mRNA:t?

16. 
Vad av följande är en del av den modifiering som sker av mRNA:t?

17. 
Vad behövs inte vid transkriptionen?

18. 
Hur aktiveras en gen?

19. 
Vad heter de delar av en gen som inte kodar för proteinet?

20. 
Vad heter de delar av en gen som kodar för proteinet?