Test: Proteinsyntesen – Translationen

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Genkopia"

2. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Transporterar aminosyror"

3. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Proteinfabrik"

4. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Bygger upp ribosomerna och katalyserar de reaktioner som sker i ribosomerna"

5. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Syntetiserar mRNA"

6. 
Vad heter processen som innefattar att olika aminosyror kopplas ihop till ett protein?

7. 
Vad betyder proteinsyntes?

8. 
Vart i cellen sker translationen?

9. 
Hur många nukleotider/kvävebaser i genen kodar för varje aminosyra?

10. 
Vilket alternativ beskriver translationen bäst?

11. 
Vilket alternativ är inte ett steg i translationen?

12. 
Vad får i normala fall translationen att avslutas?

13. 
Vilken är huvudrollen för transfer-RNA (tRNA) under translationen?

14. 
Vad är en ribosomens huvudfunktion under translationen?

15. 
Vad är ett kodon?

16. 
Vad är ett antikodon?

17. 
Vilken är den första aminosyran som translationen alltid startar med?

18. 
Vilken är den sista fasen av translationen där den färdiga polypeptidkedjan frigörs från ribosomen?

19. 
Vilken molekyl binder till det stoppkodon som signalerar slutet på proteinsyntesen?

20. 
Vilket steg i translationen innebär bildandet av peptidbindningar mellan aminosyrorna?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *