Test: Biomolekyler och biokemi (test på hela blocket)

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad är det kemiska namnet på mjölksocker?

2. 
Alfahelixar och olika typer av beta-strukturer är...?

3. 
Vad är ett kodon?

4. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilket alternativ är inte en av dessa grupper?

5. 
Vad heter sekundärstrukturen på bild b)?

6. 
Vad stämmer angående denaturering av proteiner?

7. 
Vad heter bindningarna som håller ihop och hjälper till att skapa följande sekundärstruktur?

8. 
Vad kallas den struktur som visar hur olika subenheter sitter i förhållande till varandra?

9. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

10. 
Vilka av alternativen är disackarider?

11. 
Hur många av aminosyrorna är essentiella för vuxna individer?

12. 
Saltsyran i magsäcken denaturerar de proteiner vi äter. Vilka bindningar i proteinet påverkar saltsyran?

13. 
Proteinernas tertiärstruktur skapas och hålls ihop av olika typer av bindningar mellan aminosyrornas sidokedjor (R-grupper) eller med omgivande vattenmolekyler. Vad heter bindningen vid nummer 2?

14. 
Vilken del av aminosyran är alltid positivt laddad vid fysiologiskt pH-värde?

15. 
Vilken typ av monomerer bygger upp proteiner?

16. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Proteininstruktion"

17. 
Hur bildas tertiärstrukturer?

18. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Syntetiserar mRNA"

19. 
Vad är en aldohexos?

20. 
Vad heter processen som innebär att mRNA bildas?

21. 
Hur många strukturnivåer har följande protein?

22. 
I ett protein sitter aminosyrorna ihop med varandra med en form av kovalent bindning som har viss dubbelbindningskaraktär. Vad heter bindningen?

23. 
Hur bildas sekundärstrukturer?

24. 
Vilken nettoladdning har en zwitterjon?

25. 
Alla aminosyror är uppbyggda på ungefär samma sätt. Vilket av alternativen är inte en del som ingår i alla aminosyror?

26. 
Amylos, amylopektin och glykogen är uppbyggda av...?

27. 
Vad stämmer inte angående fettsyror?

28. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör dessa aminosyror?

29. 
Vad stämmer angående fettsyran på bilden?

30. 
Vad stämmer angående denaturering av proteiner?

31. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Nedanstående aminosyror är i neutral form (alltså inte vid fysiologiskt pH-värde). Vilken grupp tillhör dessa aminosyror?

32. 
Vilka av alternativen är polysackarider?

33. 
Är nedanstående aminosyra en zwitterjon (amfojon)?

34. 
Vad heter de delar i en gen som kodar för ett protein?

35. 
Vilken är den första aminosyran som translationen alltid startar med?

36. 
Proteiner kan delas in i 2 huvudgrupper. Vilka?

37. 
Vilken är huvudrollen för transfer-RNA (tRNA) under translationen?

38. 
Sekvensen av aminosyror i polypeptidkedjan är...?

39. 
Vad stämmer angående fettsyran på bilden?

40. 
Är nedanstående aminosyra en zwitterjon (amfojon)?

41. 
Laktosintoleranta saknar (eller har för lite av) ett enzym som heter...?

42. 
Vad är det kemiska namnet på druvsocker?

43. 
Vilken del av aminosyran (bortsett från vissa sidokedjor) kan fungera som en bas i neutral form?

44. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Bygger upp ribosomen och katalyserar reaktionerna i ribosomen"

45. 
Vad heter processen som innefattar att olika aminosyror kopplas ihop till en polypeptidkedja?

46. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

47. 
Vilka av alternativen är disackarider?

48. 
Vad stämmer inte angående mättade fettsyror?

49. 
Är nedanstående aminosyra en zwitterjon (amfojon)?

50. 
Vad heter sekundärstrukturen på bild a)?

51. 
Vad stämmer angående enkelomättade fettsyror?

52. 
Proteinernas tertiärstruktur skapas och hålls ihop av olika typer av bindningar mellan aminosyrornas sidokedjor (R-grupper) eller med omgivande vattenmolekyler. Vad heter bindningen vid nummer 3?

53. 
Di- och polysackarider bildas i en typ av reaktion som kallas för...?

54. 
Bilden visar en hemgrupp. Vad är felaktigt angående hemgruppen?

55. 
Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?

56. 
Vilken/vilka av följande ämnen är polysackarider med förgreningar?

57. 
Cellulosa och cellobios är uppbyggda av...?

58. 
Vad är ett antikodon?

59. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

60. 
Vad stämmer angående fettsyran på bilden?

61. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör dessa aminosyror?

62. 
Vilken del av aminosyran är alltid negativt laddad vid fysiologiskt pH-värde?

63. 
Vad heter följande sekundärstruktur?

64. 
Vilken/vilka bindningar finns i cellulosa?

65. 
Vart i cellen sker modifiering av mRNA?

66. 
Är nedanstående aminosyra en zwitterjon (amfojon)?

67. 
Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?

68. 
Vilka av alternativen är monosackarider?

69. 
Vilka egenskaper måste aminosyrornas sidokedjor (R-grupper) ha för att alfahelixar ska kunna uppstå?

70. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

71. 
Vilka delar ingår i en fosfolipid?

72. 
Vilken del av aminosyran är alltid positivt laddad vid fysiologiskt pH-värde?

73. 
Aminosyror är amfolyter. Vad menas med det?

74. 
Hur många nukleotider/kvävebaser i genen kodar för varje aminosyra?

75. 
Vad av följande är centralt när det kommer till hur ett protein veckas till sin korrekta 3D-struktur?

76. 
Vad menas med konjugerande proteiner?

77. 
Vilken del av aminosyran är alltid negativt laddad vid fysiologiskt pH-värde?

78. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

79. 
Vad stämmer angående fettsyran på bilden?

80. 
Vilken del av aminosyran (bortsett från vissa sidokedjor) kan fungera som en syra i neutral form?

81. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Nedanstående aminosyra är i neutral form (alltså inte vid fysiologiskt pH-värde). Vilken grupp tillhör aminosyran?

82. 
Vart i cellen sker translationen?

83. 
Vilken nettoladdning har en zwitterjon?

84. 
Proteinernas tertiärstruktur skapas och hålls ihop av olika typer av bindningar mellan aminosyrornas sidokedjor (R-grupper) eller med omgivande vattenmolekyler. Vad heter bindningen vid nummer 4?

85. 
Vad får i normala fall translationen att avslutas?

86. 
Vilken/vilka bindningar finns i amylos?

87. 
Hur bildas tertiärstrukturer?

88. 
Många proteiner innehåller prostetiska grupper. Vad är felaktigt angående prostetiska grupper?

89. 
Vilken/vilka polysackarider innehåller β-1,4-glykosidbindningar?

90. 
Vilken är den sista fasen av translationen där den färdiga polypeptidkedjan frigörs från ribosomen?

91. 
Vilken/vilka bindningar finns i amylopektin?

92. 
Är nedanstående aminosyra en zwitterjon (amfojon)?

93. 
Aminosyror är amfolyter. Vad menas med det?

94. 
Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?

95. 
Vad kallas reaktionen som kopplar ihop aminosyror med varandra?

96. 
Sekvensen av aminosyror i polypeptidkedjan är...?

97. 
Vilka av alternativen är polysackarider?

98. 
Vilken typ av fettsyror har lägst smältpunkt?

99. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

100. 
När enzymet laktas spjälkar laktos i tunntarmen så bildas monosackariderna...?

101. 
Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?

102. 
En triglycerid (triacylglycerol) är uppbyggt av en glycerolmolekyl och...?

103. 
Vilken del av aminosyran (bortsett från vissa sidokedjor) kan fungera som en bas i neutral form?

104. 
Vilka egenskaper måste aminosyrornas sidokedjor (R-grupper) ha för att betastrukturer ska uppstå?

105. 
Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?

106. 
Vilken del av aminosyran (bortsett från vissa sidokedjor) kan fungera som en syra i neutral form?

107. 
Vilken av följande ämnen har flest förgreningar?

108. 
Vad stämmer angående fleromättade fettsyror?

109. 
Vilka av alternativen är monosackarider?

110. 
Vilket begrepp passar in på följande beskrivning: "Proteinfabrik"

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *