Test: Vilken är ämnesgruppen (nivå 1)?

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken typ av förening innehåller minst en trippelbindning?
2. Vilken är ämnesgruppen?
3. Vilken är ämnesgruppen?
4. Vilken typ av förening innehåller minst en dubbelbindning?
5. Vilken är ämnesgruppen?
6. Vilken är ämnesgruppen?
7. Vilken är ämnesgruppen?
8. Vilken är ämnesgruppen?
9. Vilken är ämnesgruppen?
10. Vilken typ av föreningar är mättade kolväten?
11. Vilken är ämnesgruppen?
12. Vilken är ämnesgruppen?