Facit – Uppgifter kemi 1, block 2, del 5

Facit

 1. a) 0,066 mol b) 4,0*1022
 2. Massan kokain är 166 g.
 3. Substansmängden kokain är 1,12 mol.
 4. a) 104,1 g/mol b) 4,80 mol c) 262 g
 5. a) Chefen får i sig ca 1,3 g kaliumcyanid vilket är långt över den mängd som behövs för att döda en person (0,15 g).
  b) 0,012 mol/dm3.
 6. 5,7 g kaliumcyanid finns i flaskan.
 7. Giftmördaren bör väga upp 8,4 g kaliumklorid.
 8. a) Molekylmassan är 135,2 u och molmassan är 135,2 g/mol.
  b) Amfetaminkoncentrationen blir 0,030 mol/dm3.
  c) Antalet amfetaminmolekyler som missbrukaren fick i sig var 5,9*1021
 9. Substansmängden kloridjoner är 0,097 mol (dubbelt så mycket som substansmängden av hela föreningen som är 0,049 mol).