Del 2: Jonföreningar och jonbindningar

Inledning 

I denna del kommer jag förklara vad som menas med jonföreningar och jonbindningar. Jag kommer även gå igenom jonföreningars egenskaper och hur man skriver olika jonföreningar med rätt kemisk beteckning.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

PDF: Matris – Kemi 1, block 2, del 2


Jonföreningar och jonbindningar – del 1

PDF: Jonföreningar och jonbindningar – del 1


Jonföreningar och jonbindningar – del 2

PDF: Jonföreningar och jonbindningar – del 2


Analysera gifter, droger och andra ämnen med enkla metoder (ofta är det olika jonföreningar det handlar om)

PDF: Analysera gifter, droger och andra ämnen med enkla metoder

Kortfilmer

Här nedanför har du länkar till olika kortfilmer i kemi som tar upp det viktigaste som hör till den här delen. Om du vill lära dig mycket mer och siktar på ett högre betyg så bör du dock även se de längre filmerna.

Kortfilm: Jonföreningar och jonbindningar

Kortfilm: Jonföreningarnas egenskaper

Kortfilm: Jonföreningarnas namn och kemiska beteckning


Intressanta artiklar

Ionization Energy and Electron Affinity (fördjupning om joniseringsenergi, inkl. viktiga undantag som t.ex. varför syre har lägre 1:a joniseringsenergi än kväve)


Uppgifter att lösa 

Uppgifter: Jonföreningar och jonbindningar

Facit: Jonföreningar och jonbindningar


Självrättande tester

Test: Jonföreningar och jonbindningar – del 1

Test: Jonföreningar och jonbindningar – del 2


Flashcards

Flashcards: Jonföreningar och jonbindningar – del 1

Flashcards: Jonföreningar och jonbindningar – del 2