Del 3: Intermolekylära bindningar

Inledning 

I denna del kommer kommer jag beskriva de olika typer av intermolekylära bindningar som finns. Intermolekylära bindningar är bindningar mellan molekyler (eller mellan olika delar i mycket stora molekyler som t.ex. proteiner eller DNA). Intermolekylära bindningar förklarar olika ämnens egenskaper och utgör grunden för att vi ska kunna identifiera okända ämnen med hjälp av olika metoder, t.ex. med hjälp av kromatografiska metoder. Intermolekylära bindningar är därför mycket viktigt att ha kunskaper om för att kunna utföra kriminaltekniska analyser.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

PDF: Matris – Kemi 1, block 2, del 3


Dipoler och dipol-dipolbindningar – del 1

PDF: Dipoler och dipol-dipolbindningar – del 1


Dipoler och dipol-dipolbindningar – del 2

PDF: Dipoler och dipol-dipolbindningar – del 2


van der Waalsbindningar

PDF: van der Waalsbindningar (London dispersionskrafter)


Vätebindningar och Hydro-FON-regeln

PDF: Vätebindningar och Hydro-FON-regeln


Kortfilmer

Här nedanför har du länkar till olika kortfilmer i kemi som tar upp det viktigaste som hör till den här delen. Om du vill lära dig mycket mer och siktar på ett högre betyg så bör du dock även se de längre filmerna.

Kortfilm – Dipoler och dipol-dipolbindningar

Kortfilm – van der Waalsbindningar

Kortfilm – Vätebindningar och Hydro-FON-regeln


Youtubefilmer (av andra)

Dispersion Forces (van der Waalsbindningar)

Intermolecular forces animation and explanation (en bra sammanfattning och jämförelse mellan bindningarna!)

Hydrogen bonds (vätebindningar i vatten)

Ion dipole interaction (jon-dipolbindning)


Simuleringar

Simulation – Polarity (dipoler)

Simulation – Polarity (dipoler) (samma som ovan men man kan även kolla på ”verkliga molekyler”, kräver dock java)

Simulation – Factors Affecting London Dispersion Attractions (van der Waalsbindningar)

Simulation – Hydrogen Bonds: A Special Type of Attraction


Uppgifter att lösa 

Uppgifter: Intermolekylära bindningar

Facit: Intermolekylära bindningar


Självrättande tester

Test: Dipoler och dipol-dipolbindningar

Test: van der Waalsbindningar

Test: Vätebindningar och Hydro-FON-regeln

Test: Intermolekylära bindningar (alla tre ovanstående)

Test: Kokpunkter


Flashcards

Flashcards: Intermolekylära bindningar