Del 1: Skelett, leder och rättsantropologi

Inledning

I denna del får du lära dig de latinska namnen på kroppens viktigaste skelettben och hur kroppens viktigaste leder är uppbyggda. Du får även lära dig grundläggande rättsantropologi.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del
Matris NS, block 1, del 1

PDF: Matris – NS, block 1, del 1


Kroppens skelettben

PDF: Kroppens skelettben


Kroppens leder

PDF: Kroppens leder


Rättsantropologi

(Obs. gammal inspelning jämfört med pdf-filen)

PDF: Rättsantropologi


Övningsuppgifter

Anatomiska övningar på kroppens skelettben och leder


Självrättande prov

Kroppens skelettben