Del 2: Syra-basreaktioner – Syror, baser och pH-värde

Inledning 

I denna del går jag igenom vad en syra resp. bas är och vad som egentligen menas med pH-värde. Även en del kemiska beräkningar ingår med syra-basreaktioner.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

Syror, baser och pH-värde – del 1

PDF: Syror, baser och pH-värde – del 1


Syror, baser och pH-värde – del 2

PDF: Syror, baser och pH-värde – del 2


Kortfilmer

Kortfilm: Syror, baser och pH-värde


Uppgifter att lösa

Uppgifter: Syror, baser och pH-värde – del 1

Facit: Uppgifter: Syror, baser och pH-värde – del 1

Uppgifter: Syror, baser och pH-värde – del 2

Facit: Syror, baser och pH-värde – del 2Självrättande tester

Test: Syror, baser och pH-värde – del 1

Test: Syror, baser och pH-värde – del 2