Del 2: Syror, baser och titrering

Inledning 

I denna del går jag igenom vad en syra resp. bas är och vad som egentligen menas med pH-värde. Även en del kemiska beräkningar ingår med syra-basreaktioner.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

PDF: Matris – Kemi 1, block 4, del 2


Syror, baser och pH-värde – del 1

PDF: Syror, baser och pH-värde – del 1


Syror, baser och pH-värde – del 2

PDF: Syror, baser och pH-värde – del 2


Beräkna koncentrationen av ett ämne med hjälp av titrering

PDF: Titrering del 1 – Beräkna koncentrationen av ett ämne med titrering


Kortfilmer

Kortfilm: Syror, baser och pH-värde


Uppgifter att lösa

Uppgifter: Syror, baser, pH-värde och titrering

Facit: Syror, baser, pH-värde och titreringSjälvrättande tester

Test: Syror, baser och pH-värde – del 1

Test: Syror, baser och pH-värde – del 2