Del 1: Reaktioner, reaktionshastigheter och enzymer

Inledning 

I denna del får du lära dig vad som menas med en kemisk reaktion och vad som påverkar den kemiska reaktionshastigheten. Du får även lära dig vad kemisk jämvikt innebär och hur du utför kemiska beräkningar på jämviktsreaktioner.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

PDF: Matris – Kemi 2, block 2, del 1


Kemiska reaktioner och reaktionshastigheter

PDF: Kemiska reaktioner och reaktionshastigheter


Enzymer katalyserar kemiska reaktioner

PDF: Enzymer katalyserar kemiska reaktioner


Intressanta artiklar

Enzymes and the active site

Activation energy


Kortfilmer

Kortfilm: Enzymer katalyserar kemiska reaktioner


Uppgifter att lösa 

Uppgifter: Reaktioner, reaktionshastigheter och enzymer

Facit: Reaktioner, reaktionshastigheter och enzymer


Självrättande tester 

Test: Reaktioner, reaktionshastigheter och enzymer


Flashcards

Flashcards: Exoterma och endoterma reaktioner