Del 2: Reaktionstyper och reaktionsmekanismer

Inledning

I denna del får du lära dig olika kemiska reaktionstyper och reaktionsmekanismer. De reaktionsmekanismer som berörs är reaktionsmekanismerna bakom additionsreaktioner, substitutionsreaktioner, syra-basreaktioner och estrars kondensationsreaktioner.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

PDF: Matris – Kemi 2, block 2, del 2


Introduktion till olika reaktionstyper och reaktionsmekanismer

PDF: Introduktion till olika reaktionstyper och reaktionsmekanismer


Reaktionsmekanismen bakom substitutionsreaktioner (SN1 och SN2)

PDF: Reaktionsmekanismen bakom substitutionsreaktioner (ny uppdaterad version jämfört med filmen)


Reaktionsmekanismen bakom syra-basreaktioner

PDF: Reaktionsmekanismen bakom syra-basreaktioner


Reaktionsmekanismen bakom additionsreaktioner

PDF: Reaktionsmekanismen bakom additionsreaktioner


Reaktionsmekanismen bakom estrars kondensationsreaktioner

PDF: Reaktionsmekanismen bakom estrars kondensationsreaktioner


Fler filmer att se (av andra)

SN2 Reactions | University Of Surrey (mycket bra animation)

SN1 Reactions | University Of Surrey (mycket bra animation)

Nucleophiles and Electrophiles: Crash Course Organic Chemistry #12

Intro to Reaction Mechanisms: Crash Course Organic Chemistry #13

E/Z Alkenes, Electrophilic Addition, & Carbocations: Crash Course Organic Chemistry #14

Alkene Addition Reactions: Crash Course Organic Chemistry #16


Kortfilmer

Fråga kemiläraren: Vad menas med nukleofiler, elektrofiler och karbokatjoner?

Reaktionsmekanismen bakom en additionsreaktion – eten reagerar med vatten (gammal film inspelad med vanlig kamera och med dålig belysning i min källare!)

Estersyntes – Reaktionsmekanism (en gammal oklippt film, och då syftar jag mest på mitt hår(!), inspelad med vanlig kamera i kemisalen)


Artiklar att läsa

Physical chemistry for SN2 and SN1 reactions

Characteristics of the SN1 Reaction

Characteristics of the SN2 Reaction

SN1 vs SN2 Reactions: What Is Steric Hindrance?


Uppgifter att lösa 

Uppgifter: Reaktionstyper och reaktionsmekanismer

Facit: Reaktionstyper och reaktionsmekanismer


Självrättande tester 

Test: Introduktion till reaktionstyper och reaktionsmekanismer

Test: Substitutionsreaktioner (SN1 och SN2) och karbokatjoner

Test: Additionsreaktioner och karbokatjoner


Flashcards

Flashcards: Reaktionstyper och reaktionsmekanismer