Del 2: Reaktionstyper och reaktionsmekanismer

Inledning

I denna del får du lära dig olika kemiska reaktionstyper och reaktionsmekanismer. De reaktionsmekanismer som berörs är reaktionsmekanismerna bakom additionsreaktioner, substitutionsreaktioner, syra-basreaktioner och estrars kondensationsreaktioner.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

Introduktion till olika reaktionstyper och reaktionsmekanismer

PDF: Introduktion till olika reaktionstyper och reaktionsmekanismer


Reaktionsmekanismen bakom substitutionsreaktioner (SN1 och SN2)

PDF: Reaktionsmekanismen bakom substitutionsreaktioner


Reaktionsmekanismen bakom syra-basreaktioner

PDF: Reaktionsmekanismen bakom syra-basreaktioner


Reaktionsmekanismen bakom additionsreaktioner

PDF: Reaktionsmekanismen bakom additionsreaktioner


Reaktionsmekanismen bakom estrars kondensationsreaktioner

PDF: Reaktionsmekanismen bakom estrars kondensationsreaktioner


Uppgifter att lösa 

Uppgifter: Reaktionstyper och reaktionsmekanismer

Facit: Reaktionstyper och reaktionsmekanismer


Självrättande tester 

Test: Reaktionstyper och reaktionsmekanismer