Test: Substitutionsreaktioner (SN1 och SN2)

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken typ av substitutionsreaktion beskrivs här; I steg 2 kommer nukleofilen (t.ex. en hydroxidjon) attackera den uppkomna karbokatjonen. Detta steg sker väldigt lätt eftersom nukleofilen attraheras väldigt kraftig av den positiva karbokatjonen. Detta steg är därför inte hastighetsbestämmande på något sätt.

2. 
Vilken typ av substitutionsreaktion beskrivs här; En elektronegativ atom drar fullständigt åt sig elektronerna, som den delar med kolatomen, och lämnar i form av en negativt laddad jon. Kvar blir då en karbokatjon som är en plusladdad och reaktiv partikel.

3. 
Vilken typ av substitutionsreaktion kommer ske om klormetan reagerar med en hydroxidjon?

4. 
Vilken typ av substitutionsreaktion kommer ske om halogenalkanen i reaktionen är 2-klor-2-metylpropan?

5. 
Vad heter ämnet som bildas om 2-klor-2-metylpropan reagerar med OH- i en substitutionsreaktion?

6. 
Vilket ämne bildas om fluoretan reagerar med en hydroxidjon i en substitutionsreaktion?

7. 
Vilken typ av substitutionsreaktion beskrivs här; I steg 1 kommer en nukleofil (t.ex. en hydroxidjon) attackera molekylen vilket leder till att en elektronegativ atom i molekylen "knuffas" iväg.

8. 
Vilken typ av substitutionsreaktion kommer ske om 3-klor-3-metylhexan reagerar med en anjon?

9. 
Reaktionshastigheten är beroende av koncentrationen av båda reaktanterna.

10. 
Vilken typ av reaktion visar bilden?

11. 
Reaktionshastigheten är enbart beroende av koncentrationen av den ena reaktanten (ej av nukleofilen).

12. 
Vilket ämne bildas om klormetan reagerar med en hydroxidjon i en substitutionsreaktion ?

13. 
Vilken typ av substitutionreaktion beskrivs här; "Har svårt att ske med tertiära kol p.g.a. steriskt hinder. Nukleofilen kan inte komma åt att attackera om det sitter för mycket atomer/atomgrupper i vägen."

14. 
Vilken typ av reaktion visar bilden?